Tržište pšenice, kukuruza i krupnozrnih žitarica u svijetu u studenom 2015.
 
1. IGC GOI indeks niži za 3 %
2. IGC GOI sub-indeks za pšenicu smanjen za 3 %
3. IGC GOI sub-indeks za kukuruz isti kao u listopadu
4. IGC GOI sub-indeks za soju isti kao u listopadu


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
U odnosu na prethodni mjesec, bilježimo 3 milijuna tona niže svjetske projekcije proizvodnje žitarica (pšenica i krupnozrne žitarice) na 1,996 milijuna tona, što je otprilike 2% manje u odnosu na prošlosezonski rekord. Do pada procjena proizvodnje došlo je najviše zbog utjecaja kukuruza, za koji je predviđen najveći pad procjena u SAD-u, te zbog suše u Etiopiji, Južnoj Africi i Kini.
Očekuje se da će potrošnja žitarica u sezoni 2015/2016 pokazivati djelomičan rast u odnosu na prošlu godinu, na 1,992 milijuna tona, uglavnom zbog neprekidnog porasta potražnje za hranom. Brojke pokazuju da je korištenje žitarica za stočnu hranu nešto manje u odnosu na prethodna razdoblja. Pretpostavlja se da je do tog pada došlo zahvaljujući smanjenoj potrošnji uvezenog sirka u Kini. Taj pad u isporukama u Kinu se reflektirao i na ukupnu trgovinu žitaricama, koja je iznosila 314 milijuna tona. Očekuje se da bi izvoz sirka (zajedno sa izvozom u SAD-u) mogao biti ograničen, te da bi se sirak mogao najviše koristiti na lokalnim tržištima. Predviđa se da bi zamjena za sirak mogao biti kukuruz, uključujući primjenu za etanol, ali i stočnu hranu. U odnosu na prošli mjesec, svjetske zalihe žitarica su ostale nepromijenjene te su i dalje na 29-godišnjem maksimumu od 454 milijuna tona.
Svjetske projekcije za proizvodnju soje u 2015/2016 su povećane za 2 milijuna tona na 321 milijuna tona, što znači da su jednake prošlogodišnjem vrhuncu, a to je i povijesno najveći zabilježen rezultat. U odnosu na listopad, prognoze krajnjih zaliha su nešto niže, što će najviše imati posljedice na velike (zemlje) izvoznice. Na to smanjenje su utjecali: smanjene početne zalihe, ali i promijene u ukupnom korištenju sirka. Ipak, sa 47,6 milijuna tona, zalihe će biti za 4% veće u odnosu na prethodnu godinu. Izgledno je da će trgovina sirkom biti uvećana na otprilike 129 milijuna tona, gdje treba računati i na skromno povećanje u Kini u odnosu na prethodnu godinu. U 2015/2106 godini očekuje se da će Brazil biti najveći izvozni, čije isporuke su znatno premašile isporuke SAD-a.
Smatra se da će svjetske projekcije proizvodnje riže ostati nepromijenjene u odnosu na listopad, na otprilike 474 milijuna tona , što je neznatno manje u odnosu na prošlogodišnji rekord. Predviđa se da će svjetske zalihe krajem sezone biti smanjene za 12%, na 94 milijuna tona; kao posljedica niskih početnih zaliha, pojačane potrošnje i značajnog smanjenja zaliha kod glavnih zemalja izvoznica. Projekcije svjetske trgovine govore o razmjeni od 41,5 milijuna tona, što je neznatan pad u odnosu na prošlu godinu, ali ipak iznadprosječan zahvaljujući dobroj potražnji poglavito onoj iz Azije.
IGC Indeks za žitarice i uljarice (GOI) u prosincu je oslabio za 3%. Očekuje se da će ukupna svjetska proizvodnja žitarica (žita i krupnozrnih žitarica) u 2015/2016 biti nešto niža u odnosu na prethodnu godinu. Utjecaj povećanja procjena proizvodnje pšenice, ječma i sirka umanjen je zbog pada procjena proizvodnje kukuruza, iako je njihova proizvodnja i dalje treća najveća ikada.
Ukupna projekcija potrošnje žitarica je nešto viša u odnosu na prethodnu godinu, na 1,992 milijuna tona. Prognozira se da će potrošnja hrane porasti za 1%, što odgovara trendu rasta stanovništva. Velika potražnja za živom stokom će poduprijeti hranidbu, dok će industrijska potrošnja rasti za 1%, najviše zahvaljujući povećanoj konzumaciji škroba. Projekcije svjetskih krajnjih zaliha žitarica za 2015/2016 su povećane za 4 milijuna tona, na 454 milijuna tona. To je dosad najveći rast, još od sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća; a nastavak tog trenda se očekuje kod glavnih zemalja izvoznica. No, kineski udio u svjetskim zalihama mogao bi biti najveći u posljednjih 15 godina, sa zalihama koje bi bile nedostupne u svjetskoj trgovini žitarica. Prognozira se pad od 7 milijuna tona u svjetskoj trgovini koji će iznositi 314 milijuna tona, poglavito zbog smanjenog uvoza pšenice i ječma na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi.
Sjetva ozime pšenice je upravo završila na sjevernoj hemisferi. Uvjeti su uglavnom povoljni, ali zabrinutost oko suše ne jenjava u nekim krajevima, pogotovo u Ukrajini. Prema pretpostavkama za jaru pšenicu i usjeve na južnoj hemisferi; procjenjuje se da bi žetvena površina mogla iznositi 221,8 milijuna hektara, što je pad od 1% u odnosu na prošlu godinu.
Uz dobre izglede za povećanje žetvenih površina te zajedno natprosječnim prinosima, svjetska proizvodnja soje će slijediti prošlosezonske rekorde. Očekuje se da će potražnja za sojinim proizvodima doprinijeti porastu potrošnje za 3%. Očekuje se da će krajnje zalihe prestići prošlosezonski rekord pošto akumuliranje zaliha kod glavnih izvoznica kompenzira smanjenje na drugim tržištima, poglavito u Kini. Skroman rast isporuka na kineskom tržištu će vjerojatno ubrzati trgovinu koja bi trebala biti iznad rekorda od 129 milijuna tona. Potražnja za uvozom sojinog brašna mogla bi doseći novi vrhunac od 63 milijuna tona; uslijed snažne prodaje proizvođačima stočne hrane u EU i Aziji.
Svjetska proizvodnja riže u 2015/2016 mogla bi biti 1% niža nego prošle godine zbog pobačaja usjeva kod nekih proizvođača (Indija i Tajland), iako je taj pad kompenziran boljim berbama u drugim dijelovima Azije. S potražnjom hrane koja podupire rekordnu potrošnju, predviđa se smanjenje procjena krajnjih zaliha što je skoro u cijelosti povezano s padom od 1/3 u glavnim zemljama izvoznicama. Predviđanja trgovine i isporuka riže na Azijskom tržištu za 2016 su povijesno visoka, uključujući Indoneziju i Filipine, uslijed državnih potpora sa ciljem da osiguraju dovoljno domaćih zaliha. U 2016. godini Tajland bi mogao postati najveći izvoznik riže, i to po prvi puta od 2011.
Nakon rasta cijena zabilježenog u protekla dva mjeseca, većina izvoznih cijena žitarica i uljarica u studenom je smanjena. I dok su na tržišta povremeno utjecale loše vremenske prilike, uključujući dijelove crnomorske regije, Amerike i Azije, cijene su se postepeno snižavale prateći zakone ponude i potražnje. Od kraja listopada, IGC GOI indeks je snižen za 3%, a u odnosu na prošlu godinu niži je za 19%.
Posebno su izraženi gubici na tržištu ječma s prosječnom padom izvozne cijene za 4% što su uzrokovale valutne fluktuacije, smanjena kupovna moć Kine te sezonski žetveni pritisak u Australiji.
Svjetska cijene pšenice su uglavnom oslabile pod pritiskom velike trenutne dostupnosti i tržišnog natjecanja velikih izvoznika. Kao posljedica zabrinutosti o vremenskim prilikama za usjeve, IGC GOI sub-indeks za pšenicu smanjen je za 3% u odnosu na prethodni mjesec, što je čak 24% niže u odnosu na prošlu godinu.
Uz mješovite trendove na glavnim tržištima, IGC GOI sub-indeks za kukuruz ostao je uglavnom nepromijenjen u odnosu na kraj listopada. No, američke cijene su nedavno smanjene, što je rezultiralo manjim rasponom cijena kod vodećih izvoznika.
Cijene bijele i blanširane riže su varirale. Ranije velike kupovine od strane Azijskih kupaca kroz diplomatske kanale, podupirale su izvozne cijena kao i smanjenja procjena stanja usjeva uzrokovanih udarom El Niño-a. Međutim, sa nekim od izvoznih vrijednosti korigiranih tečajnim razlikama, IGC GOI sub-indeks za rižu ostao je nepromijenjen.
Svjetsko tržište soje bilježi slabije rezultate od posljednjeg izvještaja u listopadu, a IGC GOI sub-indeks za soju pao je za otprilike 3%. Unatoč dobroj izvoznoj potražnji do pada aktivnosti na tržištu došlo je zbog nadprosječno dobrih očekivanja krajnjih zaliha, boljih procjena proizvodnje u SAD-u od očekivanja i popravljanja sjetvenih uvjeta u Južnoj Americi.

Izvor: TISUPTržište pšenice, kukuruza i uljarica u svijetu u rujnu 2015.

1. IGC GOI indeks veći za 1 %
2. IGC GOI sub-indeks za pšenicu povećan za 3 %
3. IGC GOI sub-indeks za kukuruz isti kao u kolovozu
4. IGC GOI sub-indeks za soju isti kao u kolovozu


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
Revidirane procjene u rujnu 2015. za pšenicu, ječam i sirak podigle su procjene svjetske proizvodnje žitarica (pšenica i krupnozrne žitarice) u sezoni 2015/2016 za 9 milijuna tona u odnosu na prethodni mjesec što je 1 posto niže u odnosu na prošlosezonski rekord. na pad procjena ukupne proizvodnje uglavnom je utjecao predviđeni pad prognoza proizvodnje kukuruza zbog smanjenja udjela proizvodnje kukuruza u ukupnoj proizvodnji žitarica u EU. Procjena globalne potrošnje žitarica povećana je za 1 milijun tona u odnosu na prethodnu sezonu što je uglavnom posljedica snažnije potražnje za stočnom pšenicom. Manja dostupnost kukuruza potaknut će rast potražnje za alternativama pa se predviđa da će potrošnja pšenice, uključujući i porast procjena potrošnje u EU, biti na drugoj najvišoj razini u povijesti. Zbog značajnog povećanja procjena proizvodnje žitarica i malih promjena u projekcijama potražnje procjene krajnjih zaliha povećane su za 9 milijuna tona odnosno 2 posto u odnosu na prošlu sezonu na najvišu razinu u 29 godina. Sa 313 milijuna tona, procjene trgovine ostale su na visokoj razini, ali ipak 3 posto niže u donosu na rekord iz sezone 2014/2015. Procjene proizvodnje riže smanjene su za 2 milijuna tona što je neznatno niža procjena u odnosu na prošlu sezonu. Zbog manjih predviđanja ukupne dostupnosti i procjenama potrošnje neznatno manjim u odnosu na prethodni mjesec, procjena krajnjih zaliha riže smanjena je na 95 milijuna tona što je za 10 posto manje u odnosu na prošlu godinu. Procjene trgovine rižom ostale su nepromijenjene u odnosu na kolovoz 2015. i neznatno su manje u odnosu na prošlu sezonu. Procjene svjetske proizvodnje soje sa 317 milijuna tona minimalno su promijenjene u odnosu na kolovoz i neznatno su manje u odnosu na prošlogodišnji rekord. Zbog viših procjena početnih zaliha ukupna dostupnost podignuta je na novu najvišu razinu pa su i procjene krajnjih zaliha povećane za 5 posto u odnosu na prošlu godinu. Procjena svjetske trgovine sojom od 126 milijuna tona viša je od prethodnih procjena no ipak manje izražena zbog smanjenog rasta potražnje u Kini.
Pšenica
Na sjevernoj polutki prevladavaju povoljni uvjeti za pšenicu dok završava sezona jare pšenice i započinje sjetva ozime pšenice. U SAD-u sjetva je u tijeku u povoljnim uvjetima. Sjetva je u sjevernim regijama SAD-a započela u normalnim uvjetima, ali postoji zabrinutost oko centralnih regija zbog suše. U Ruskoj Federaciji završava žetva jare pšenice u uglavnom povoljnim uvjetima i nastavlja se sjetva ozime pšenice u zadovoljavajućim uvjetima s izuzetkom sjevernih područja gdje su uvjeti suhi. U Kanadi je u toku žetva jare pšenice uz zabrinutost oko ekstremno suhih uvjeta u ranijem periodu u zapadnim područjima koji su negativno utjecali na razvoj. Nedavne kiše su donekle ublažile uvjete, ali odgađaju sjetvu. U Ukrajini je u tijeku sjetva ozime pšenice i postoji zabrinutost oko sjevernih i istočnih područja zbog suše. U Kazahstanu je započela žetva i uvjeti su povoljni. Na južnoj polutki uvjeti su različiti. U Australiji su se uvjeti blago pogoršali u većini država zbog izostanka kiše u rujnu. Pravovremena kiša u listopadu je nužna za održavanje prosječnog potencijala prinosa. U Argentini su se uvjeti vlage u tlu u područjima gdje je to osnovna proizvodnja popravili proteklih tjedana. Ipak određena zabrinutost zbog suhih uvjeta postoji u Cordobi i sjevernim uzgojnim područjima. U Brazilu postoji zabrinutost zbog promjenjivih vremenskih uvjeta ranije u sezoni (kiša nakon koje je uslijedila suša) i lokaliziranih rujanskih mrazeva. U Južnoafričkoj Republici uvjeti su i dalje nestabilni zbog ispodprosječnih padalina u glavnim proizvodnim područjima pa se očekuju i niži cjelokupni prinosi.
Kukuruz
U vrijeme žetve su uvjeti raznoliki na sjevernoj polutki. U SAD traje žetva i ostvaruje se dobar urod. Neka područja, posebno Minnesota i okolica, će vjerojatno imati rekordno visoke prinose te će neutralizirati slabija područja u istočnom kukuruznom pojasu. U cjelini, očekuje se nešto manji prinos nego u protekle dvije godine s visokim prinosima. U Kini su generalno uvjeti povoljni. U Ukrajini je u tijeku žetva i postoji zabrinutost zbog dugotrajne suše i visokih temperatura u centralnom i zapadnom dijelu. U EU su uvjeti velikim dijelom nepovoljni i očekuje se prinos niži od petogodišnjeg prosjeka zbog toplinskog vala i nedostatka padalina u centralnoj i istočnoj Europi. U Indiji su se uvjeti popravili zbog značajnih padalina u rujnu, ali još uvijek postoji zabrinutost zbog suhog vremena u sjevernim područjima. U Meksiku je sjetva proljetnog ciklusa završena i uvjeti su uglavnom povoljni. U Kanadi su uvjeti većinom povoljni i žetva je u tijeku. U Nigeriji su uvjeti povoljni i za usjeve glavne sezone i kratke sezone. Na južnoj polutki su uvjeti povoljni u ovom ranom periodu sezone. Na jugu Brazila je započela sjetva proljetnih usjeva i uvjeti su povoljni unatoč lokalnim rujanskim mrazevima. U Argentini vlada zabrinutost zbog niske vlage tla što usporava sjetvu u nekim područjima. U Južnoafričkoj Republici je započela sjetva i postoji zabrinutost zbog suhih uvjeta u središnjim i istočnim provincijama.
Soja
Uvjeti za soju na početku žetve na sjevernoj polutki su uglavnom povoljni. U SAD se očekuje jako dobar urod jer su uvjeti bili većinom povoljni i stabilni kroz cijelu sezonu. Žetva je započela i prinos se očekuje malo ispod prošlogodišnjeg rekorda. U Kini i Kanadi uvjeti su uglavnom povoljni i žetva je započela. U Indiji su uvjeti raznoliki, te postoji zabrinutost u središnjem dijelu zbog stresa uzrokovanog vlagom. U Brazilu je započela sjetva u južnom i središnjem zapadnom području i uvjeti su povoljni.
Iako su izvozne cijene nekih žitarica i uljarica ojačale tijekom rujna, podižući tako IGC GOI indeks za gotovo 1 posto, većina je ostala jako blizu višegodišnjeg prosjeka. Zabilježena je blaga uniformnost na različitim tržištima. Predvođena rastom u SAD-u prosječna cijena pšenice bila je više u odnosu na kasni kolovoz, kukuruza i soje je ostala stabilna, a prosječna cijena ječma i riže bila je niža. Nedavni rast cijena pšenice djelomično je bio vezan za špekulacije terminima u SAD-u kao i zabrinutosti zbog suhog vremena u nekim zemljama.
Predvođen rastom cijena u SAD-u i Kanadi IGC GOI sub-indeks za pšenicu porastao je za 3 posto u odnosu na prethodni mjesec. Ipak i uz zadovoljavajuću globalnu dostupnost prosječne cijene i dalje su niže za 20 posto u odnosu na prošlu godinu. Cijene durum pšenice, zbog utjecaja sezonalnosti, bile su niže
Uz pad cijena na Crnomorskom tržištu i oporavak na tržištu SAD-a IGC GOI sub-indeks za kukuruz ostao je stabilno u odnosu na kolovoz. Snažna konkurencija ponovno je bila glavni pokretač tržišta.
Cijene azijske bijele i blanširane riže dodatno su pale tijekom rujna , a posebno na Tajlandu. IGC GOI sub-indeks za rižu smanjen je za 2 posto zbog slabe trenutne dostupnosti i nedovoljne potražnje, što je najniža razina u zadnjih osam godina.
IGC GOI sub-indeks za soju uglavnom je nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec, uglavnom zbog blagog rasta cijena u SAD-u i Argentini kojeg je balansirao blagi pad cijena u Brazilu. Promijene tečaja bile su glavni tržišni faktor, posebno Brazilu, gdje se očekivalo da će nagli pad vrijednosti reala potaknuti povećanje sjetvenih površina u sezoni 2015/2016.

Izvor: Tisup 

Tržište pšenice, kukuruza i uljarica u svijetu u kolovozu 2015.

1. Procjena proizvodnje žitarica u sezoni 2015/2016
2. IGC GOI sub-indeks za pšenicu -4 %
3. IGC GOI sub-indeks za kukuruz nepromijenjen
4. Rekordne svjetske zalihe soje
5. IGC GOI sub-indeks za soju -7 % u odnosu na prethodni mjesec


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
Procjene svjetske proizvodnje žitarica (pšenice i krupnozrnih žitarica) u kolovozu 2015. povećane su u odnosu na prethodni mjesec za 18 milijuna tona, ali su i dalje za 1 posto niže u odnosu na prošlogodišnji rekord. Pozitivan doprinos boljim procjenama dali su proizvodni podaci za pšenicu i ječam iz EU i crnomorske regije i sirak i kukuruz iz SAD-a. Negativan doprinos procjenama dali su proizvodni podaci za kukuruz iz EU i Ukrajine te jaru pšenicu iz Kanade.
Svjetska potrošnja procijenjena je za 7 milijuna tona više u odnosu na srpanj uz nove rekorde u potrošnji za ljudsku ishranu, ishranu životinja i industrijsku preradu. Procjene početnih zaliha također su više nego prethodnih mjeseci. Pa iako su procjene potražnje povećane, nisu apsorbirale povećanje procjena dostupnosti za korištenje (početne zalihe + proizvodnja). Iz tog razloga procjene krajnjih zaliha porasle su za 12 milijuna tona što je za 1 posto više u odnosu na prošlu godinu. Procjene svjetske trgovine žitaricama u odnosu na prošli mjesec više su za 2 milijuna tona. U odnosu na prošlu godinu procjene svjetske trgovine nisu se značajnije mijenjale i ostale su visoke. Popravljene procjene proizvodnje soje u SAD-u utjecale su na procjene svjetske proizvodnje soje u sezoni 2015/2016 za 2 milijuna tona što je neznatno manje od prošlogodišnjeg rekorda. Uz smanjenje procjena početnih zaliha i povećanje procjena ukupne potrošnje, projekcije krajnjih zaliha smanjene su za skoro 4 milijuna tona u odnosu na prošli mjesec, no i dalje su blizu rekorda iz prošle godine. Procjene trgovine sojom blago su povećane. Uz povoljne procjene žetve u sezoni 2015/2016 i zabrinutosti za globalnu ekonomiju IGC-GOI Indeks (GOI) smanjen je za 5 posto u odnosu na prošli mjesec.
Procjene su da će svjetska proizvodnja žitarica (pšenice i krupnozrnih žitarica) u sezoni 2015/2016 biti 1 posto manja u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome su dobre prognoze proizvodnje sirka, koji bi mogao dostići dvadesetogodišnji maksimum, zatim pšenice i ječma, ali i smanjenja procjena svjetske proizvodnje kukuruza. Uz dobre procjene proizvodnje i velike prenesene zalihe iz prethodne sezone procjenjuje se da bi ukupna dostupnost žitarica mogla porasti za oko 10 milijuna tona i time dostići najveću vrijednost ikada zabilježenu. Očekuje se da će globalna potrošnja blago porasti. U usporedbi sa nekoliko prethodnih godina procjenjuje se da će na rast potražnje najviše utjecati potražnja za ljudsku prehranu dok bi rast potrošnje za ishranu životinja mogao biti manji od očekivanog, ali ipak na visokoj razini. Procjene krajnjih zaliha žitarica u sezoni 2015/2016 od 447 milijuna tona neznatno su više u odnosu na prošlu godinu. Procjenjuje se da će krajnje zalihe pšenice, ječma, sirka i zobi porasti dok će krajnje zalihe kukuruza biti nešto manje. Procjene su da će trgovina u sezoni 2015/2016 biti manja za 2 posto u odnosu na prošlu sezonu, ponajviše zbog opreza trgovaca jer Kina kao najveći uvoznik žitarica za stočnu hranu, razmatra mogućnosti promjena mehanizma državnih potpora, što bi moglo promijeniti uobičajene obrasce trgovine. Uz pretpostavku ograničavanja proizvodnje kod najvećih proizvođača soje, procjena je da će proizvodnja te uljarice biti neznatno manja nego prošle godine uglavnom zbog blagog smanjenja prinosa. Iako se predviđa da će potrošnja soje nastaviti rasti nešto sporije u odnosu na prethodne procjene, očekuje se i rast krajnjih zaliha. Od ukupnih krajnjih zaliha, prognoze su da bi krajnje zalihe najvećih izvoznika mogle biti za 16 posto veće u odnosu na prethodnu godinu, pošto rast zaliha u SAD-u uvelike premašuje pad zaliha u Argentini i Brazilu. Trgovina sojom bi mogla blago porasti, na 125 milijuna tona, zbog rasta potražnje u Kini. Ali predviđanja trgovine sojom nisu posve sigurna zbog pojačanih bojazni o mogućim smjerovima kretanja Kineskog gospodarstva.
Nakon početnog rasta početkom kolovoza, globalno tržište žitarica i uljarica je tijekom mjeseca oslabilo predvođeno smanjenjem procjena dostupnosti soje i pšenice, što je dovelo do pada IGC-GOI Indeksa (GOI) za 5 posto.
Svjetske izvozne cijene pšenice bile su pod pritiskom sezone žetve i rastućim očekivanjima rekordne globalne proizvodnje. Uz dobru žetvu i nedostatak svježe potražnje IGC-GOI Sub-indeks za pšenicu smanjen je za 4 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Globalna trgovina kukuruzom tijekom kolovoza bila je neznatno slabija nego u srpnju. Dok su unutarnji i vanjski utjecaji na tržištu SAD-a spuštali cijene, zabrinutost za potencijal proizvodnje na srednjem zapadu SAD-a ih je oporavila. Naprotiv, u Južnoj Americi cijene su bile u blagom porastu potpomognuti dobrom izvoznom potražnjom, pogotovo u Brazilu.
IGC-GOI Sub-indeks za soju bilježi pad od gotovo 7 posto najviše zbog rasta procjena globalne dostupnosti, ali i naznaka slabljenja Kineskog gospodarstva što je potaknulo nesigurnosti u razvoj uvoznog potencijala. Slabljenje trgovine u Južnoj Americi, posebno Brazilu, popravila je stabilna potražnja.
Izvor: TISUP 

Tržište pšenice, kukuruza i uljarica u svijetu u srpnju 2015.

1. Procjena proizvodnje žitarica u sezoni 2015/2016
2. IGC GOI sub-indeks za pšenicu -6 %
3. IGC GOI sub-indeks za kukuruz -2 %
4. Rekordne svjetske zalihe soje
5. IGC GOI sub-indeks za soju -0,3 % u odnosu na prethodni mjesec


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
Projekcije svjetske proizvodnje žitarica (pšenice i krupnozrnih žitarica) u sezoni 2015/2016 su u odnosu na prethodni mjesec povećane za 4 milijuna tona na 1970 milijuna tona; što je samo 2 posto manje od prošlogodišnjeg rekorda. Iako su nepovoljne vremenske prilike prošle godine utjecale na smanjenje prinosa žitarica u zemljama EU (pšenica i kukuruz) i Kanadi (pšenica, ječam i zob), te posljedice su umanjene dobrim prinosom drugih kultura, prvenstveno kukuruzom iz Kine te sirkom iz SAD-a.
Procjena potrošnje je minimalno promijenjena u odnosu na prethodni mjesec, a uz veću proizvodnju i početne zalihe, projekcija je da će svjetske krajnje zalihe biti povećane za 13 milijuna tona, na 435 milijuna tona. Sa kukuruzom koji je postigao ovogodišnji vrhunac trgovine te sirkom koji je dostigao svoj tridesetogodišnji maksimum trgovine, svjetska trgovina je u odnosu na prethodni mjesec porasla za 2 milijuna, na 312 milijuna tona, što je za 3 posto niže od prošlogodišnjeg rekorda. Projekcija svjetske proizvodnje riže je niža nego u lipnju, ali sa povećanjem projekcija početnih zaliha procjene krajnjih zaliha smanjene su na 96 milijuna tona, što je godišnji pad od 8 posto. Glavnina navedenog pada je posljedica 30 postotnog smanjenja zaliha glavnih svjetskih izvoznika što se gotovo u potpunosti odnosi na Indiju i Tajland. Očekuje se da će trgovina rižom u 2016. ostati visoka. Predviđa se da će globalna proizvodnja soje ostati nepromijenjena u 2015/16, s očekivanim padom od 2 posto godišnje što je posljedica izuzimanja ključnih proizvođača iz prosječnih prinosa. Uslijed smanjenja krajnjih zaliha prošlog mjeseca, manjih korekcija ukupne potrošnje, krajnje zalihe su procijenjene za 4 milijuna tona manje nego u odnosu na prošlu godinu. Ipak, to će i dalje biti novi maksimum krajnjih zaliha zbog rasta zaliha najvećih izvoznika od očekivanih 16 posto. Prognoze trgovine sojom ukazuju na rast preko maksimuma od 124 milijuna tona na godišnjoj razini, što je 3 posto više u odnosu na prethodnu godinu zbog stabilne potražnje Kine. Početkom srpnja zabilježen je rast izvoznih cijena pšenice, kukuruza i soje, uzrokovan lošim vremenskim prilikama. Krajem srpnja, uslijed stabilizacije i popravljanja vremenskih prilika izvozne cijene žitarica su korigirane na razinu s kraja svibnja. Sveukupno, IGC GOI (Grains and Oilseeds Indeks) je bio 2 posto niži u odnosu na prethodni mjesec. Iako su nepovoljne vremenske prilike u nekim zemljama „srezale“ prinose, u 2015/16 se i dalje očekuje da će ukupna svjetska proizvodnja žitarica (pšenice i krupnozrnih žitarica) biti treća najveća proizvodnja, sa ukupno 1970 milijuna tona. Porast potrošnje hrane prati trend rasta svjetskog stanovništva, što nam potvrđuje i blagi porast projicirane potrošnje riže na 1978 milijuna tona. Navedimo i da se očekuje daće potražnja za stočnom hranom ostati približno ista prošlogodišnjem maksimumu.
Prognozira se da će s krajem 2015/16 ukupna količina krajnjih zaliha žitarica na robnim burzama (u cjelokupnoj marketinškoj godini) u odnosu na prošlu godinu pasti za 9 milijuna tona na ukupno 435 milijuna tona, ali isto tako se očekuje da će zalihe ostati na visokoj razini. Valja napomenuti da bi svjetska trgovina žitaricama u 2015/16 (prema podacima iz lipnja/srpnja) trebala biti odmah iza razine prošlogodišnjeg rekorda. Očekuje se da će trgovina pšenicom i ječmom biti zasnovana na velikim količinama lokalnih zaliha iz Sjeverne Amerike i Bliskog Istoka. No ipak, novi tržišni maksimum se predviđa za kukuruz, dok bi sirak mogao biti na vrhuncu unazad posljednjih 30 godina. U svjetskoj trgovini rižom moguće je prestizanje godišnjeg rekorda, iako su ta predviđanja vrlo nesigurna s obzirom na mogući utjecaj El Niño-a na proizvodnju žitarica u Aziji. Uz dostupnost za koju se predviđa blagi pad i potrošnju za koju se predviđa novi maksimum, bilježi se pad svjetskih krajnjih zaliha od 8 posto, na 96 milijuna tona. I dok će izvozne zalihe biti usko grlo, interes za kupovinom bi trebao u 2015/2016 ostati stabilan, kao i trgovina koja se procjenjuje na 42 milijuna tona. Usprkos tome što se u svijetu 2015/16 primjećuje neznatno povećanje površina zasijanih sojom, zamjetno je i smanjenje površina kod glavnih proizvođača pa se tako predviđa smanjenje svjetske proizvodnje za 2 posto u odnosu na prošlogodišnji maksimum. Iako se bilježi daljnji rast potražnje za proizvodima od soje, a time i potrošnje, očekuju se rekordne svjetske zalihe. Uglavnom je to zbog povećanja krajnjih zaliha u SAD-u, a i najveći izvoznici očekuju ekspanziju zaliha za 16 posto, na 31.6 milijuna tona, što je ekvivalentno 2/3 ukupnih svjetskih zaliha. Na kraju, zaključimo da se predviđa rast trgovanja sojom za 3 posto na 124 milijuna tona, gdje skoro većina trgovine otpada na Kinu.
U 2015/16 se predviđa 13 postotni pad u trgovini uljane repice/canole u odnosu na prošlu godinu. I dok je izgledan rast isporuka u zemlje EU uzrokovan masovnim padom lokalne proizvodnje, očekuje se pad isporuka u zemlje Azije nakon što su se kupci upoznali sa jeftinijim alternativama. Svjetske izvozne cijene žitarica i uljarica bile su nestabilne posljednjih 5 tjedana. Sa smanjenjem svih sub-indeksa u odnosu na prethodno izvješće, IGC GOI Indeks je oslabio za oko 2 posto što je 20 postotni pad u odnosu na prošlu godinu.
U odnosu na prethodni mjesec, IGC GOI sub-indeks za pšenicu je pao za 6 posto. Uslijed nepovoljnih vremenskih prilika u nekim dijelovima Sjeverne Amerike i Europe, početni rast je sredinom godine stagnirao zbog slabe potražnje u izvozu te općenito obilnih svjetskih zaliha. Izvozne cijena kukuruza su također oscilirale. Trgovina je prvotno ojačala potaknuta zabrinutošću oko vremenskih prilike i zaliha manjih od očekivanih u SAD-u. No kako su se vremenske prilike popravile i trgovina se stabilizirala. Zbog naglog smanjenja procjena proizvodnje u Argentini, IGC GOI sub-indeks za kukuruz bilježi 2 postotni pad u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na kraj lipnja, IGC GOI sub-indeks za rižu je smanjen za 1 posto. Kod prosječne izvozne cijene soje vidljiva je manja neto promjena u srpnju, ali sa različitim trendom kod glavnih proizvođača. Nakon početnog rasta, cijene u SAD-u padaju pošto se popravila situacija na tržištu žitarica. I dok je ponuda u Argentini bila niža, fob cijene u Brazilu bilježe neto porast.

Izvor: Tisup


 


Tržište pšenice, kukuruza i uljarica u svijetu u lipnju 2015.

1. Procjena proizvodnje žitarica na nivou sezone 2014/2015
2. IGC GOI sub-indeks za pšenicu +3 %
3. IGC GOI sub-indeks za kukuruz +3 %
4. Rekordne žetve vodećih proizvođača soje
5. IGC GOI sub-indeks za soju +5 % u odnosu na prethodni mjesec


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
Projekcije svjetske proizvodnje žitarica (pšenice i krupnozrnih žitarica) u sezoni 2015/2016 samo su malo manje u odnosu na projekcije iz prethodnog mjeseca zbog smanjenja procjena za pšenicu a povećanja za kukuruz. Očekuje se da će proizvodnja biti 2 posto niža u odnosu na prošlu godinu, ali 4 posto viša u odnosu na prosjek zadnjih pet godina. Procjena potrošnje se nije mijenjala u odnosu na prošli mjesec, no uz smanjenje početnih zaliha i manju predviđenu proizvodnju projekcija krajnjih zaliha smanjena je za 4 milijuna tona odnosno 4 posto u odnosu na prošlu godinu. Bez obzira na to udio iskoristivih zaliha ostat će komotan.
Globalna sjetva soje mogla bi blago porasti u 2015/2016, ali uz prosječne do blago smanjene prinose, predviđa se da bi proizvodnja mogla biti neznatno manja. Zbog velikih početnih zaliha globalna dostupnost trebala bi ostati komotna. Uz preradu i potrošnju, za koje se očekuje umjereni rast, predviđa se i rast krajnjih zaliha. Prognoze svjetske trgovine djelomično su smanjene, ali zbog pojačanih isporuka na Azijska tržišta i dalje ukazuju na moguće dosezanje novih najviših vrijednosti. Zbog ne baš idealnih vremenskih prilika u nekim regijama, nesigurnost u razvoj usjeva rezultirala je rastom izvoznih cijena tijekom lipnja što je dovelo do porasta IGC Grains and Oilseeds Index (GOI) za 4 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Svjetska očekivanja u 2015/2016 za proizvodnju svih žitarica (pšenica i krupnozrne žitarice) ostala su uglavnom povoljna. Iako su procjene žetve blago smanjene, očekuje se da će ukupna dostupnost u odnosu na prošlu godinu biti manja samo lokalno zbog velikih početnih zaliha. Predviđa se da će svjetska potrošnja ostati na visokoj razini uz rast potražnje za hranu i industrijsku upotrebu te blagi pad potražnje za stočnu ishranu i ostale namjene. Za krajnje zalihe žitarica na kraju sezone 2015/2016 očekuje se pad za 16 milijuna tona, do razine od 422 milijuna tona, a najveći doprinos padu odnosi se na kukuruz. Iako to predstavlja prvi značajniji pad procjena za kukuruz u zadnjih pet godina, krajnje zalihe bi trebale ostati na komotnoj razini. Očekuju se samo manja i lokalna smanjenja zaliha pšenice, dok će pad zaliha ječma dosegnuti dvadesetogodišnji minimum. Procjena svjetske trgovine žitaricama u 2015/2016 manja je za 2 posto u donosu na prošlu godinu. Svjetska trgovina kukuruzom prema procjenama mogla bi dosegnuti rekordnu razinu. Nasuprot tome, procjena bolje domaće žetve u nekim zemljama smanjit će uvozne potrebe za pšenicu i ječam, posebno u Sjevernoj Africi i na Bliskom Istoku.
Procjena svjetske proizvodnje soje u sezoni 2015/2016 neznatno je manja u odnosu na prošlogodišnji rekord pošto su manji prinosi kompenzirani većim zasijanim površinama. Usmjerenost na rast potražnje za proizvodima od soje umjerenije će povećat potražnju za tom kulturom nego u sezoni 2014/2015. Procjena je da bi krajnje zalihe mogle dosegnuti rekord od 51,7 milijuna tona pošto je procjena akumulacije kod najvećih izvoznika veća nego procjena pada zaliha u Kini.
Svjetskoj trgovini sojom predviđa se rast do novih najviših vrijednosti zahvaljujući većim isporukama za Kinu. Unatoč procjenama racionalnije potražnje predviđanja stanja krajnjih zaliha za uljanu repicu/canolu su manja za više od 25 posto u odnosu na prošlu godinu, a trgovina bi se mogla spustiti na najnižu razinu u zadnjih pet godina pošto zalihe alternativnih proizvoda nadmašuju potražnju Azijskih kupaca.
Nakon nedavnih nepovoljnih vremenskih prilika za usjeve u dijelovima Sjeverne Amerike, Europe i u Crnomorskoj regiji izvozne cijene žitarica i uljarica uglavnom su ojačale tijekom lipnja. Kasno lipanjski rast volumena trgovine sojom i neznatan pad volumena trgovine rižom doveli su do rasta IGC-GOI Indeks-a za 4 posto u odnosu na prošli mjesec. Pošto vremenske prilike za usjeve kod nekih izvoznika nisu bile idealne u lipnju, procjena je da bi svjetske zalihe mogle ostati komotne, a cijene niže u odnosu na prošlu godinu. Unatoč blagom rastu posljednjih tjedana, cijene soje niže su za 28 posto u odnosu na prošlu godinu zahvaljujući rekordnim zalihama izvoznika.
Uslijed povećane brige o vremenskim prilikama za usjeve sezone 2015/16, prosječne izvozne cijene pšenice u lipnju uglavnom su bile više u odnosu na prošli mjesec pa je IGC GOI sub-Indeks za pšenicu povećan za 3 posto. Trgovina je pod utjecajem vremenskih promjena i promjena tečaja bila kolebljiva.
IGC GOI sub-Indeks za kukuruz povećan je za 3 posto, najviše zbog SAD-a gdje su trgovci nakon nedavnih jakih kiša u cijenu ugradili premiju za osiguranje od rizika.
IGC GOI sub-Indeks za soju veći je za 5 posto u odnosu na prethodni mjesec. Dok su cijene u vodećim proizvodnim regijama rasle, u SAD-u su bile stabilne zbog dovoljnih starih zaliha i brige oko nepovoljno vlažnih uvjeta za sadnju i razvoj usjeva.
Izvor: TISUP


 

Tržište pšenice, kukuruza i uljarica u svijetu u svibnju 2015.

1.  IGC GOI sub-indeks za pšenicu smanjen za 5 %
2. IGC GOI sub-indeks za kukuruz smanjen za 2 %
3. Rekordne žetve vodećih proizvođača soje
4. IGC GOI sub-indeks za soju pao na najnižu razinu u zadnjih pet godina


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
Unatoč određenim neizvjesnostima po pitanju stanja usjeva u određenim regijama tijekom proteklog mjeseca, posebno u sjevernoj Americi, prognoza ukupne svjetske proizvodnje žitarica ostala je uglavnom povoljna. Zahvaljujući uglavnom dobrom vremenu, revidirana izvješća za EU, Crnomorsku regiju, Brazil, Sjevernu Afriku i Kinu, popravila su procjenu globalne proizvodnje za 21 milijun tona u odnosu na prethodni mjesec, samo 2 posto niže od prošlogodišnjeg rekorda. Gotovo polovina povećanja predviđene proizvodnje od prošlog mjeseca adsorbirana je neznatno većom procjenom potrošnje u odnosu na prošlu godinu, uglavnom za stočnu hranu. Procjena krajnjih zaliha podignuta je na 426 milijuna tona što je neznatno manje u odnosu na prošlu godinu. Trgovina žitaricama sa predviđenih 308 milijuna tona veća je za 2 milijuna tona u odnosu na procjenu iz prošlog mjeseca i tek neznatno ispod prošlogodišnje procjene.
Svjetska proizvodnja soje u sezoni 2015/2016, sa dobrim prinosima kod ključnih proizvođača, koji će malo vjerojatno dostići rezultate iz aktualne sezone 2014/2015, procjenjuje se da će biti malo manja. Ipak, uz očekivani porast u ukupnoj dostupnosti krajnje zalihe mogle bi porasti za 9 posto u odnosu na prošlu sezonu na 52 milijuna tona. Predviđanja za trgovinu ponovno će ovisiti o Kineskim potrebama. Očekuje se da će globalni volumen trgovine porasti za oko 4 posto u odnosu na prošlu godinu, na rekordnih 123 milijuna tona. Tijekom svibnja izvozne cijene soje ostale su na nižoj razini pritisnute dobrim procjenama u pogledu dostatnosti i dostupnosti u slijedećoj godini.
Iako se za ukupnu proizvodnju žitarica (pšenica i krupnozrne žitarice) u sezoni 2015/2016 očekuje da će biti nešto niža od prošlosezonskog rekorda, za ukupnu dostupnost procjenjuje se da će biti tek neznatno manja u donosu na prošlu sezonu zbog toga što su više razine početnih zaliha kompenzirale nešto manju proizvodnju. Svjetska potrošnja procjenjuje se da bi mogla minimalno premašiti prošlogodišnji apsolutni vrhunac. Rast svjetske populacije zadržat će rast potrošnje za ljudsku ishranu za 1 posto u odnosu na prošlu godinu. Predviđa se i stabilna potrošnja za stočnu hranu na razini iz prošle godine. Za industrijsku potrošnju predviđa se rast od 1 posto uglavnom zbor rasta u proizvodnji škroba i slada. Iako se predviđa smanjenje krajnjih zaliha one bi trebale ostati komotne, na 426 milijuna tona, odnosno oko 12 posto više nego što je bio prosjek prethodnih pet godina. Glavnina smanjenja krajnjih zaliha u odnosu na godinu ranije predviđa se u SAD-u, Rusiji i Ukrajini, ali i blagi porast krajnjih zaliha u EU.
U 2015/2016 očekuje se skoro 3 postotni pad trgovine, na 308 milijuna tona. Potrebe za uvozom pšenice i ječma u nekim zemljama, posebno Sjevernoj Africi i Bliskom Istoku, ograničene su zbog boljih rezultata domaće žetve. Međutim, povećana su predviđanja za trgovinu kukuruzom i sirkom. U posljednjih nekoliko mjeseci, kako su se trgovci fokusirali na očekivanja dobre globalne dostupnosti, izvozne cijene su smanjene. Unatoč povremenim brigama zbog nepovoljnih vremenskih prilika, u 2015/2016 izgledi za proizvodnju žitarica ostaju dobri i zalihe novih usjeva, posebno iz Crnomorske regije, „živo“ će se boriti da postignu očekivanu povoljnu cijenu.
Sa smanjenjem svih sub-indeksa, IGC GOI Indeks pao je za 4 posto u usporedbi s onim iz travnja, odnosno za 28 posto u odnosu na prošlu godinu i na najnižu razinu od srpnja 201. godine. Cijene pšenice i soje zabilježile su najveći mjesečni pad.
IGC GOI sub-indeks za pšenicu smanjen je za 5 posto u donosu na prošlomjesečni izvještaj pošto su cijene uglavnom prilagođavane trenutnoj potražnji i povoljnim prognozama proizvodnje u sezoni 2015/2016.
Cijene kukuruza kod najvećih izvoznika bilježile su miješani trend uspona i padova pa je IGC GOI sub-indeks za kukuruz završio sa padom od 2 posto u odnosu na prethodni mjesec, a posebno je utjecaj imao pad njegove vrijednosti u SAD-u. Prosječne izvozne cijene soje tijekom svibnja pale su za 4 posto, a IGC GOI sub-indeks za soju pao je na najnižu razinu u zadnjih pet godina, praćen sve čvršćim prognozama dobre proizvodnje. Pad se bilježi zahvaljujući prinosima boljim od očekivanih, kako se žetva bliži kraju. Južnoameričke prognoze za sezonu 2014/2015 predviđaju još i bolje rezultate, a i početak sezone 2015/2016 u SAD-u je započeo obećavajuće.
Izvor: TISUPTržište pšenice, kukuruza i uljarica u svijetu u travnju 2015.

1. IGC GOI indeks za pšenicu smanjen za 6 %
2. IGC GOI indeks kukuruza smanjen za 2 %
3. Rekordne žetve vodećih proizvođača soje


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
Predviđanja ukupne svjetske proizvodnje žitarica u količinama od 1947 milijuna tona (pšenica i ostale žitarice), u razdoblju 2015/16 će biti 10 milijuna tona veća u odnosu na isti mjesec prošle godine, ali je i dalje 3% manja od prošlosezonskog rekorda. U odnosu na prošlu godinu pala je proizvodnja kukuruza, ali iako je ukupna proizvodnja porasla za 11 milijuna tona u odnosu na isti mjesec prošle godine, još uvijek se vidi pad za nekih 43 milijuna tona (na 951 milijuna tona) uzrokovano smanjenjem proizvodnje u SAD-u. Uslijed slabljenja povoljnih prilika u Argentini, Kini i Indiji, proizvodnja pšenice je smanjena za 4 milijuna tona (na 705 milijuna tona) što je u odnosu na prošlu godinu, pad za 2%.
Predviđanje svjetske potrošnje poraslo je za 10 milijuna tona u odnosu na isti mjesec prošle godine (na 1970 milijuna tona) što je uglavnom rezultat revizije potrošnje prehrambenog sektora. Prognoza zaliha porasla je za 9 milijuna tona (na 415 milijuna tona), odnosno, odstupa za oko 23 milijuna tona u odnosu na prošlu godinu, i dalje je 9% iznad petogodišnjeg prosjeka. Povećanje proizvodnje pšenice, kukuruza i sirka odrazilo se na porast svjetske trgovine žitarica za 2 milijuna tona u odnosu na isti mjesec prošle godine (na 306 milijuna tona), što u odnosu na prošlu godinu predstavlja skroman pad.
U 2014/15, svjetska proizvodnja riže je zanemarivo niža u odnosu na isti mjesec prošle godine (na 474 milijuna tona) te ima zanemariv pad u odnosu na prošlosezonski rekord. Zbog smanjene brige o pritisnutim zalihama na kraju sezone, svjetske zalihe su blago smanjene na 100 milijuna tona, što je u odnosu na prošlu godinu, pad za 8% uglavnom kod velikih izvoznika. Prognoza trgovine u 2015. godini u donosu na prethodni mjesec smanjena je na 41 milijuna tona, uzrokovano smanjenjem potražnje od strane azijskih kupaca, što je 4% manje u odnosu na rekord iz 2014. godine.
Prvenstveno kao odraz ispravljenog izvješća za Južnu Ameriku, za 2014/15 se prognozirao porast proizvodnje soje 3 milijuna tona veći u odnosu na isti mjesec prošle godine (na rekordnih 317 milijuna tona) što je porast za 11% u odnosu na prošlu sezonu. Povećanje je dijelom apsorbirano zbog povećane potrošnje te dijelom zbog svjetskih zaliha koje se podižu na 47 milijuna tona, najviše kod glavnih izvoznika, što je gotovo dvostruko povećanje u odnosu na prošlu sezonu. Zbog slabije izraženog porasta kineskog uvoza, očekuje se porast svjetske trgovine za samo 4% u odnosu na prošlu godinu.
Uglavnom zbog slabog uroda pšenice, unatoč dobroj prognozi za žetvu 2015. godine, IGC-ov indeks žitarica i uljarica je pao za 2% u odnosu na isti mjesec prošle godine, na najnižu razinu od srpnja 2010.
U 2015/16 se očekuje skroman pad u ukupnoj svjetskoj proizvodnji žitarica, zbog smanjene predviđene žetve, što se djelomično može kompenzirati sa zalihama na početku sezone. Proizvedene količine pšenice i kukuruza se prenose iz rekordne proizvodnje prethodnih godina, no međutim ukupna proizvodnja žitarica od 1947 milijuna tona i dalje će biti oko 3% veća od prosjeka prethodnih 5 godina, zahvaljujući rastućem broju proizvodnih područja.
Svjetska potrošnja se očekuje biti gotovo jednaka prošlogodišnjoj na razini od 1970 milijuna tona, a poduprta je rastućom potražnjom za hranom uzrokovanom povećanjem broja stanovništva. Potrebe stočne proizvodnje će vjerojatno ostati visoke, ali prehrana žitaricama će se i dalje suočavati sa alternativom, osobito sa prehranom uljaricama od kojih se očekuje da će ih biti u izobilju. Prognoza industrijske uporabe je porasla za potrebe škroba i piva, a što se tiče etanola, potražnja ostaje uglavnom nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu. Svjetske zalihe na kraju 2015/16 su predviđene manjim za 5% (na 414 milijuna tona); većina smanjenja očekuje se za kukuruz, poglavito kod glavnih izvoznika, ali također i za pšenicu i ječam.
Nakon postizanja očekivanog rekorda u aktualnoj sezoni, svjetska trgovina u 2015/16 (srpanj/lipanj) očekuje se da će biti 1% niža (na 306 milijuna tona) u odnosu na prošlu sezonu. Pad predvodi ječam, trgovanje kojim će vjerojatno biti spušteno na najnižu razinu u 2014/15. Uvoz ječma u nekim zemljama će se ograničiti zbog bolje domaće žetve i poboljšanih uvjeta ispaše. Skroman pad se očekuje za pšenicu, ali se zato predviđa porast trgovine kukuruzom i sirkom.
Predviđa se da će svjetska proizvodnja riže u 2014/15, sa 474 milijuna tona, biti marginalno ispod prošlosezonskog rekorda. Uglavnom se u Aziji povećava potrošnja na novi vrhunac od 483 milijuna tona dok se na kraju sezone predviđa smanjenje za 8% u odnosu na prošlu godinu, na najnižu razinu u 5 godina. Sveukupno, zalihe glavnih izvoznika pokazuju pad od 20%, na 30 milijuna tona, dok su oni najteži padovi locirani u Tajlandu i Indiji. Očekuje se da će svjetska trgovina rižom u 2015. godini odstupiti oko 4% uglavnom zbog smanjenja interesa za kupovnu azijskih uvoznika.
Zahvaljujući iznimnom uspjehu ključnih proizvođača, svjetska proizvodnja soje u 2014/15 predviđa povećanje za 11% (na rekordnih 317 milijuna tona). Sa ukupnom potrošnjom koja će se povećati za 7% (na otprilike 301 milijuna tona), završne cijene trgovanja su na vrhuncu. Zbog slabije izraženog rasta isporuke na dalekoistočnu Aziju (uglavnom Kinu), predviđa se porast trgovine za relativno skromnih 4%. Predviđa se pad svjetskih zalihe uljane repice za oko 6%, zbog Kanade kao najvećeg izvoznika, što je djelomično ublaženo velikom akumulacijom u EU.
Svjetski izvoz žitarica i uljarica se smanjio u travnju sa uočenim ukupnim padovima svih IGC GOI pod-indeksa u odnosu na isti mjesec prošle godine. Predvođeni relativno strmim padom prosječne izvozne cijene pšenice, IGC GOI je smanjen za 2% od zadnjeg izvješća. Niske cijene se uglavnom pripisuje tržištima sa negativnim poslovanjem („bearish market“) iako je raspoloživost više nego dovoljna da se zadovolje trenutne potrebe. Izvještaji nekih proizvođača pšenice sjeverne hemisfere su poboljšani, dok su izgledi žetve južnoameričkog kukuruza i soje postali još povoljniji.
Izvozne ponude pšenice su uglavnom manje zbog smanjenja zabrinutosti o stanju pšenice sjeverne hemisfere. IGC GOI pod-indeks pšenice pao je 6% zbog nižih cijena u SAD-u uzrokovanih slabim izvozom i sve većim porastom vrijednosti američkog dolara.
Svjetske izvozne cijene kukuruza niže su zbog povoljnih svjetskih zaliha nastalih velikom žetvom 2014/15 godine u Južnoj Americi. I dok su ukupni gubici ograničeni zbog špekulativnog trgovanja, IGC GOI pod-indeks kukuruza je oslabio za 1% u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Uzrokovano slabom svjetskom potražnjom, izvozne cijene azijske bijele blanširane riže su niže u travnju. Kod većine tržišta pod pritiskom, IGC GOI pod-indeks riže se smanjio za 1% u odnosu na isti mjesec prošle godine, na najnižu razinu unazad 7 godina.
Prosječne izvozne cijene soje u SAD-u i Južnoj Americi pale su malo ispod razine u odnosu na prošli mjesec. Tržišta su pod pritiskom dovoljnih svjetskih zaliha s vrijednostima i do 30% nižim u odnosu na prošlu godinu. Međutim, ukupne gubitke, USDA tumači kao posljedicu špekulativnog trgovanja i slabije prodaje proizvođača.
Izvor: TISUPTržište pšenice, kukuruza i uljarica u svijetu u ožujku 2015.

1. IGC GOI indeks za pšenicu povećan za 1 %
2. IGC GOI indeks kukuruza je porastao za 2 %
3. rekordne žetve vodećih proizvođača soje


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
Procjena ukupne proizvodnje žitarica u 2014/15 je 5 milijuna tona niža u odnosu na procjenu prethodnog mjeseca i neznatno je pala s obzirom na prošlu godinu. Međutim, na globalnoj razini očekuje se porast do najviše razine u proteklih 15 godina. Očekuje se da će trgovanje žitaricama biti na rekordnih 309 milijuna tona. Početne projekcije za ponudu i potražnju u 2015/16 ukazuju na 3 % pad svjetske žetve na 1937 milijuna tona, uključujući i oštar pad prognoze za kukuruz. S obzirom na pad ponude, korištenje žitarica za stočnu hranu možda neće biti toliko visoko kao prošle godine, ali porast za ljudsku prehranu slijedi dugoročni rastući trend. Predviđa se smanjenje zaliha, gdje se vidi da zalihe kukuruza padaju za skoro četvrtinu. Trgovanje žitaricama predviđa malo ugovora, sa smanjenjem za pšenicu i ječam, ali povećanjem za kukuruz i šećernu trsku. Povećanje iz veljače je iskorišteno kroz korekcije kod prerade i zaliha. Ipak buduće trgovanje na najnižoj je razini u odnosu na protekle 4 godine, predvođeno naglim smanjenjem kod glavnih izvoznika. Predviđanje svjetske trgovine u 2015 (siječanj/prosinac) je neznatno smanjeno na samo 3 % ispod prošlogodišnjeg maksimuma.
Zbog rekordnih žetvi u vodećih proizvođača, očekuje se povećanje svjetske količine soje u 2014/15 za 10 % na rekordnih 314 milijuna tona. Povećana potrošnja u sektoru stočne hrane i hrane, ponajprije u Aziji, podupire daljnji rast u globalnoj potrošnji. Velike svjetske ostvarene količine će nagomilati velike zalihe, posebno kod velikih izvoznika. Trgovanje uljanom repicom naglo pada za 14 % s obzirom na prošlu godinu što je povezano sa smanjenjem pošiljaka u Kinu i EU zbog dostatne domaće ponude. Globalno tržište žitarica i uljarica iskusilo je pomiješane trendove tokom ožujka. Nakon što je u početku palo na najniže vrijednosti od srpnja 2010 s dovoljnim svjetskim zalihama, IGC GOI indeks je nešto osnažio u zadnjem dijelu mjeseca poduprt skromnim rastom cijena kukuruza i pšenice. Međutim, s obzirom na prilično oštar pad cijena soje i sa nižim cijenama ječma i riže, indeks je pao za 3 % u odnosu na prošli mjesec. Budući da je izvozno natjecanje prilično snažno na svim tržištima, na trgovanje su često utjecala kolebanja u valutama. US dolar je bio blizu svog 12 godišnjeg maksimuma. Iako je IGC GOI indeks za pšenicu povećan za 1 %, napredak je najviše vezan za dobit u US, gdje je vladala zabrinutost oko zimskog usjeva 2014/15. Cijene drugdje su uglavnom bile slabije. Svjetske cijene kukuruza uglavnom su bile različite u ožujku, s nedavnim blagim porastom koji ne upućuje na izjednačavanje ranijih padova, IGC GOI indeks kukuruza je porastao za 2 % s obzirom na prošli mjesec. S obzirom na viškove kod najvećih izvoznika, prosječne cijene pale su za 25 % u odnosu na prošlu godinu. Velike dostupne količine za izvoz i smanjen interes za kupovinu doprinijeli su slabijim prodajnim rezultatima na Azijskim tržištima riže. S prosječnim cijenama koje su povremeno pale najniže od početka 2008, IGC GOI indeks za rižu je pao za 1 % s obzirom na prošli mjesec. Globalne cijene soje su se pomakle prema dolje zbog pritiska južnoameričke žetve, obustave štrajka vozača kamiona u Brazilu i nedavnih špekulacija o potencijalnom povećanju proljetnih usjeva u US. Gubici u IGC GOI su naglašeni uvođenjem novih jeftinih zaliha usjeva iz Argentine pa je indeks za soju pao za oštrih 8 % s obzirom na prošli mjesec.
Izvor: TISUPTržište pšenice, kukuruza i uljarica u svijetu u veljači 2015.

1. IGC Index za žitarice i uljarice (GOI) i dalje u padu u veljači
2. Pšenica – veliki pritisak na svjetsko tržište pšenice u veljači
3. Kukuruz – Izvozne kvote smanjile se zbog bogatih globalnih mogućnosti odabira, trgovci nudili niže cijene da potaknu svježu potražnju
4. Soja – Svjetska trgovina sojom u veljači bila pod pritiskom predviđanja velikih globalnih zaliha


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
IGC Index za žitarice i uljarice (GOI) u veljači smanjio se za 2,8% u odnosu na siječanj 2015. te 17,7% s obzirom na cijene zabilježene prethodne godine. Daljnji pad cijena, s obzirom na prethodni mjesec, prisutan je za sve žitarice i uljarice a najviše kod pšenice (-5,8%) i kukuruza (-3,4%).
Pšenica:
Velike količine zaliha svjetske pšenice, jaka konkurencija na izvoznim tržištima te uglavnom dobri izgledi za globalnu žetvu u sezoni 2015. stvaraju veliki pritisak na svjetsko tržište pšenice. Iako se ruski izvoz počeo usporavati, izvozne mogućnosti i dostupnost iz drugih izvora bio je više nego dovoljan da to nadoknadi. Potražnja za pšenicom iz EU ostala je velika, a prodaja namijenjena izvozu i dalje održava rekordni tempo.
Promjene u valutama i dalje imaju značajan utjecaj na konkurentnost kod izvoznih cijena. Određena podrška visini cijena pšenice potiče od zabrinutosti radi političkih napetosti u Ukrajini te zbog vrlo hladnog i suhog vremena koje je pogodilo zimske usjeve pšenice za 2015. u SAD-u. Skok interesa primijećen je kod uvoznika stočne pšenice što je posredno pomoglo poduprijeti vrijednosti zaliha niže kvalitetne pšenice, posebno one iz EU.
Kukuruz:
Izvozne kvote smanjile su se zbog bogatih globalnih mogućnosti odabira, a neki trgovci nudili su niže cijene za kukuruz u pokušaju da otkriju svježu potražnju na tržištu. Uz nove usjeve koji stižu iz južne hemisfere, u narednim mjesecima se očekuje još žešća tržišna konkurencija za ovu žitaricu. Iako su cijene kukuruza pale kod svih većih
izvoznika, kvote iz crnomorske regije bile su posebno slabe, s izvoznicima iz Ukrajine koji su posebno željeli osigurati nove poslove.
Soja:
Svjetska tržišta soje u veljači bila su pod pritiskom predviđanja velikih globalnih zaliha. U Brazilu, kašnjenje žetve i poteškoće s transportom u unutrašnjosti te otežana isporuka robe u luke, osigurala je blagu podršku razini cijena za to razdoblje. Također, cijene soje podupirala je i stabilnost cijena za proizvode od soje te svježi interes iz Kine za kupnju starih zaliha usjeva iz SAD-a. Međutim, sva ta podrška bila je nadmašena povoljnim vremenskim uvjetima za južnoameričke usjeve, za koje se očekuju rekordni prinosi.
Izvor: TISUPTržište pšenice, kukuruza i soje u svijetu u siječnju 2015.

1. IGC Index za žitarice i uljarice (GOI) smanjio se za 6% od studenog 2014.
2. Pšenica – Ruska Federacija objavila da od 1. veljače do 30. lipnja 2015. godine primjenjuje kombinirani porez na izvoz pšenice
3. Kukuruz – Kukuruz bio stabilan većinu razdoblja, potaknut nadama za snažniju kupnju od strane Kine
4. Soja – Svjetska trgovina sojom porasla za oko 5% naspram prethodne godine uglavnom zbog povećanja izvoza namijenjenog Kini


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
IGC Index za žitarice i uljarice (GOI) smanjio se za 6% od studenog 2014. godine. Unatoč poboljšanju perspektive za globalne usjeve, posebno oštar pad zabilježen je kod soje.
PŠENICA:
Zabrinutost oko Crnomorskih izvoznih ograničenja potaknula je privremeno jačanje cijena pšenice, ali su se vrijednosti ponovno povukle jer se dostupnost pšenice iz drugih izvora pokazala dostatnom.
Ruska Federacija objavila je da će, počevši od 1. veljače do 30. lipnja 2015. godine primjenjivati kombinirani porez na izvoz pšenice. Novi porez se računa tako da se na 15 posto poreza na carinsku cijenu, uz minimum postavljen na 35 eura po toni (40,4 USD po toni), dodaje 7,50 EUR. Ograničenja u transportu i kašnjenja u certifikaciji izvoznih žitarica primjenjuju se kao i prije ove objave.
Dodatno, u Ruskoj Federaciji putem interventnih ponuda utržilo se više od 40 000 tona pšenice u prosincu i siječnju.
KUKURUZ:
Kukuruz je bio stabilan većinu razdoblja, potaknut nadama za snažniju kupnju od strane Kine, ali fokus se ubrzo vratio na velike svjetske zalihe što je doprinijelo ukupnom padu cijena kukuruza.
Prognoza za ukupnu proizvodnju svjetskih žitarica (pšenice i krupnozrnih žitarica) u godini 2014/15, pojačana je za 12 mt od stanja zabilježenog u prethodnom izvješću i to na rekordnih 2,002 mt. Većina promjena odnosi se na kukuruz, uključujući i ponovnu procjenu povijesno rekordne proizvodnje u Argentini. Također, značajno su prema gore revidirane pšenica i kukuruz iz EU te pšenica iz Kanade, dok je žetva kukuruza u SAD-u smanjena od prethodne procjene. Iako je procjena globalne potražnje za žitaricama također podignuta, na kraju 2014/15 godine ukupne prenesene zalihe podignute su za 3 mt te su sada na 432 m, a dobit od 30 milijuna u odnosu na prošlu godinu najviša je zabilježena od sredine 1980-ih.
SOJA:
Uzimajući u obzir blago povećanje proizvodnje prisutno kod ključnih proizvođača soje, globalna proizvodnja u 2014/15 godini veća je za 4 mt, te je sad na rekordnih 312 milijuna, što je porast od 10% s obzirom na prethodnu godinu.
Budući da je samo dio tog porasta apsorbiran većom potrošnjom, kraj sezone donio je zalihe za oko 2 mt više od prethodne procjene, s dosegnutim maksimumom od 42 mt koji uključuje i gotovo 25 mt prisutnih kod glavnih izvoznika. Svjetska trgovina sojom porasla je za oko 5% naspram prethodne godine i to uglavnom zbog povećanja izvoza namijenjenog Kini.
Izvor: TISUP) • Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
  2015.
  2014.
 • Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
  2015.
  2014.
 • Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
  2015.
  2014.
 • Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
  2015.
  2014.

Izvor: Tisup

Related Posts