Tržište pšenice, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u rujnu 2016.

1. Otkupna cijena pšenice u blagom porastu
2. Otkupna cijena kukuruza pala za 4,72 % u odnosu na kolovoz 2016.
3. Veleprodajna cijena pšenice porasla za 2,17 % u odnosu na kolovoz 2016.
4. Veleprodajna cijena kukuruza pala za 7,02 % u odnosu na kolovoz 2016.
5. Veleprodajne cijene soje pala za 13,52 % u odnosu na kolovoz 2016.PŠENICA
 Na hrvatskom tržištu tijekom rujna 2016. bilježimo blagi porast prosječne veleprodajne cijene pšenice, dok je kod otkupne cijene prisutna tjedna oscilacija. Prosječna veleprodajna cijena u rujnu 2016. iznosila je 0,94 kn/kg što je u odnosu na kolovoz 2016. rast za 2,17 posto, a u odnosu na rujan 2015. pad cijene za 21,01 posto. Prosječna otkupna cijena u rujnu iznosila je 0,93 kn/kg što je u odnosu na kolovoz povećanje za 4,49 posto. Uspoređujući rujan 2016. s istim razdobljem prošle godine bilježimo pad prosječne otkupne cijene za 21,19 posto.
Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena krušne pšenice u Mađarskoj u 39. tjednu 2016. iznosila je 0,99 kn/kg. Prije godinu dana, u 39. tjednu 2015. godine kilogram krušne pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,17 kuna. Otkupna cijena stočne pšenice u Mađarskoj u 39. tjednu 2016. iznosila je 0,90 kn/kg. Prije godinu dana, u 39. tjednu 2015. godine kilogram stočne pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,08 kuna. Na novosadskoj robnoj burzi i dalje se nastavlja pad cijena, a i potražnja za pšenicom je gotovo nikakva. Cijena u 39. tjednu iznosila je oko 0,92 kn/kg (15,00 RDS/kg). Na mađarskoj burzi BSE krajem kolovoza za termin dospijeća u rujnu 2016. bilježi se trend blagog rasta cijena (od 0,95 kn/kg do 0,99 kn/kg). Isti trend zabilježen je i tijekom rujna za termin dospijeća u prosincu 2016. s početnom cijenom od 0,99 kn/kg, a završnom od 1,02 kn/kg. Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT, podaci o cijenama za termin dospijeća u rujnu 2016. bile su u blagom padu i na dan 9. rujna cijena je iznosila 1,08 kn/kg. Podaci za termin dospijeća u prosincu 2016. pokazuju oscilacije u cijeni te je na kraju mjeseca iznosila 1,21 kn/kg. Na terminskoj burzi CBOT (Chicago) bilježi se blagi trend rasta kroz prvu polovicu rujna za termin dospijeća u rujnu 2016. sa završnim datumom 14. rujna u iznosu od 0,92 kn/kg. Tijekom cijelog rujna cijene pšenice za termin u prosincu 2016. pokazuju blagu oscilaciju u cijenama, počevši od 0,97 kn/kg te 0,99 kn/kg na kraju rujna.
KUKURUZ
U trgovini kukuruzom na hrvatskom tržištu prosječna veleprodajna cijena u rujnu iznosila je 1,06 kn/kg. Uspoređujući navedenu cijenu s prosječnom cijenom u kolovozu bilježi se pad za 7,02 posto, a uspoređeno s rujnom 2015. radi se o blagom padu za 0,93 posto. Prosječna otkupna cijena kukuruza u rujnu iznosila je 1,01 kn/kg što pokazuje pad cijene u odnosu na kolovoz kada je prosječna cijena iznosila 1,06 kn/kg, odnosno pad cijene za 4,72 posto. Otkupna cijena stočnog kukuruza u Mađarskoj u 39. tjednu 2016. prema AKI-ju iznosila je 0,92 kn/kg. U 39. tjednu 2015. godine cijena je iznosila 1,03 kn/kg. Na novosadskoj robnoj burzi u prvom tjednu rujna očekivala se jedna od najboljih žetvi kukuruza u zadnjih deset godina i to je jedan od razloga znatnog pada cijene uroda iz 2015. U pravilu prva prodaja novog uroda ima dobru cijenu tako da je cijena kukuruza novog roda krenula s oko 1,10 kn/kg (18,00 RDS/kg). U daljnjim tjednima cijena kukuruza imala je tendenciju pada tako da je u 39. tjednu cijena bila oko 0,92 kn/kg (15,00 RDS/kg). Na mađarskoj burzi BSE tijekom rujna uglavnom je prisutan padajući trend cijene kukuruza za termine u studenom i prosincu 2016. Početkom rujna cijene za oba termina bile su izjednačene i iznosile su 0,97 kn/kg. Male razlike uočene su na kraju rujna gdje je cijena za termin u studenom iznosila 0,95 kn/kg, a 0,97 kn/kg za termin u prosincu 2016. Na francuskoj burzi EURONEXT za termin dospijeća u studenom 2016. cijene su blago varirale tijekom rujna, a identična cijena zabilježena na početku i na kraju mjeseca te je iznosila 1,20 kn/kg. Na terminskoj burzi CBOT (Chicago) u rujnu 2016. za termin dospijeća u rujnu, trgovalo se do 14. rujna kada je cijena iznosila 0,85 kn/kg. Tijekom cijelog rujna cijene kukuruza za termin u prosincu 2016. pokazuju oscilaciju, počevši od minimalne cijene na početku mjeseca s iznosom od 0,85 kn/kg. Maksimum je dosegnut 20. rujna s iznosom od 0,90 kn/kg, a na kraju mjeseca iznos je bio 0,89 kn/kg.
ULJARICE I OSTALI PROIZVODI
U odnosu na prethodni izvještaj iz kolovoza 2016. prosječna veleprodajna cijena soje bilježi pad za 13,52 posto te je iznosila 2,43 kn/kg. U odnosu na rujan 2015. godine to je pad cijene za 1,62 posto. Otkupna cijena iznosila je 2,32 kn/kg i u odnosu na rujan 2015. godine niža je za 1,31 posto. Veleprodajna prosječna cijena uljane repice identična je kao u kolovozu, 2,38 kn/kg, a u odnosu na rujan 2015. pokazuje pad za 4,40 posto. Na novosadskoj robnoj burzi trgovalo se sojom samo u 37. tjednu po prosječnoj cijeni od oko 2,35 kn/kg (38,60 RDS/kg). Pad cijene soje od 6,85 posto iz novog uroda, u odnosu na posljednje trgovanje prošlogodišnjim urodom, sasvim je očekivano za prelazak iz jedne u drugu tržnu godinu. Na terminskoj burzi CBOT (Chicago), sojom se u rujnu za termin u rujnu 2016. trgovalo do 14. rujna, a cijene su bile od 2,36 kn/kg do 2,44 kn/kg, sa završnom od 2,34 kn/kg. Za termin u studenom 2016. cijene su varirale od 2,31 kn/kg do 2,44 kn/kg sa završnom cijenom na kraju mjeseca od 2,35 kn/kg.
 

Izvor: TisupTržište pšenice, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u kolovozu 2016.

1. tva pšenice 2016. – viši prinosi, niža kvaliteta
2. Otkupna cijena pšenice u kolovozu – 2,2 % niža nego u srpnju
3. Otkupna cijena pšenice u kolovozu 2016 – 22 % niža nego u kolovozu 2015.
4. Veleprodajna cijena pšenice u kolovozu – 3,16 % niža nego u srpnju
5. Veleprodajna cijena kukuruza četiri mjeseca zaredom stabilna
6. Veleprodajne cijene soje stabilnePŠENICA
 Na hrvatskom tržištu tijekom kolovoza 2016. bilježimo tjedne oscilacije prosječnih veleprodajnih cijena pšenice od 0,89 kn/kg do 0,96 kn/kg, te blagi rast prosječnih otkupnih cijena sa 0,88 kn/kg početkom mjeseca na 0,97 kn/kg krajem mjeseca. Prosječna otkupna cijena pšenice u kolovozu iznosila je 0,89 kn/kg, što je 2,20 posto niže nego u srpnju, odnosno 13,59 posto niže nego u lipnju. U odnosu na kolovoz prošle godine, radi se o padu cijene od 21,93 posto. Veleprodajna cijena pšenice je u odnosu na srpanj pala za 3,16 posto, te sada iznosi 0,92 kn/kg. U odnosu na kolovoz 2015., radi se o padu od 22,69 posto.
Ovogodišnju žetvu pšenice obilježili su prinosi bolji od očekivanih, posljedično slabija kvaliteta te kao i prošle godine, neujednačena primjena Kodeksa o otkupu žitarica. Dovoljne količine oborina tijekom vegetacije povoljno su utjecale na povećanje prinosa, ali negativno na kvalitetu na koju je dodatno negativno utjecao rani proljetni mraz. Usjevima je trebalo vremena da se oporave od šoka pa nisu postigli očekivanu razinu kvalitativnog potencijala. Dio otkupljivača odlučio se za primjenu Kodeksa u pogledu formiranja otkupne cijene dok su se neki odlučili na formiranje cijene „za standard“ čime su djelomično ublažili učinak pada kvalitete.
Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena krušne pšenice u Mađarskoj u 34. tjednu 2016. iznosila je 0,96 kn/kg. Prije godinu dana, u 34. tjednu 2015. godine kilogram krušne pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,18 kuna. Otkupna cijena stočne pšenice u Mađarskoj u 34. tjednu 2016. iznosila je 0,87 kn/kg. Prije godinu dana, u 34. tjednu 2015. godine kilogram stočne pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,09 kuna.
Na novosadskoj robnoj burzi tijekom srpnja, s dolaskom novog roda, pšenicom se trgovalo po cijeni oko 0,91 kn/kg (15,00 RDS/kg ovisno o tečaju). U kolovozu, s padom cijena na oko 0,90 kn/kg (14,80 RDS/kg ovisno o tečaju) promet pšenico bio je prema kraju mjeseca sve slabiji. U 33. tjednu i 35. tjednu, zadnji tjednu kolovoza, promet pšenicom nije zabilježen.
Na mađarskoj burzi BSE se tijekom srpnja za termin dospijeća kolovoz 2016. bilježi trend pada cijene dok za termin dospijeća rujan 2016. nije bilo trgovine niti iskaza interesa. Prvi podatak o cijeni za termin dospijeća rujan 2016. zabilježena je tek 26. kolovoza. Od tada pa do 2. rujna cijena se kretala oko 0,99 kn/kg.
Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT, tijekom kolovoza cijene pšenice za termin dospijeća rujan 2016. kretala silazno od 1,26 početkom mjeseca do 1,15 kn/kg krajem mjeseca. Podaci za termin dospijeća prosinac 2016. pokazuju isti trend ali za oko 2-4 lipe višem nivou, od 1,28 početkom mjeseca do 1,19 kn/kg krajem mjeseca. Na američkoj terminskoj burzi CBOT bilježimo trend pada cijene kroz srpanj i kolovoz za termin dospijeća rujan 2016 sa 1,09 kn/kg 12. srpnja na 0,89 31. kolovoza. Identičan trend bilježi se i za termine dospijeća prosinac 2016 i ožujak 2017., ali sa cijenama višim za prosječno 6 odnosno 11 lp/kg.
KUKURUZ
Suprotno trendovima veleprodajnih cijena pšenice, na hrvatskom tržištu u trgovini kukuruzom tijekom 2016. prosječne mjesečne veleprodajne cijene varirale su unutar 6 lp/kg, od 1,08 kn/kg u veljači i travnju do 1,14 u srpnju i kolovozu. U odnosu na kolovoz 2015. prosječna veleprodajna cijena viša je za 4,59 posto. Otkupne cijene kukuruza bilježe ista kretanja kao i veleprodajne uz iznimku u srpnju kada je došlo do oštrog rasta. U kolovozu 2016. otkupna cijena iznosila je 1,06 kn/kg što je 6 posto više u odnosu na kolovoz 2015.
Otkupna cijena stočnog kukuruza u Mađarskoj u 34. tjednu 2016. prema AKI-ju iznosila je 1,01 kn/kg. U 34. tjednu 2015. godine cijena je iznosila 1,07 kn/kg.
Na novosadskoj robnoj burzi tijekom srpnja i kolovoza, zbog sve manje ponude, volumen trgovine varirao je kao i cijena kukuruza koje se kretala od 1,07 kn/kg (17,60 RDS/kg) do 1,25 kn/kg (20,50 RDS/kg).
Na mađarskoj burzi BSE tijekom srpnja i kolovoza cijena kukuruza prati uglavnom opadajući trend za termine dospijeća u studenom i prosincu 2016. godine. Početkom srpnja cijena je iznosila 1,10 kn/kg za termin dospijeća u studenom odnosno 1,12 kn/kg za termin dospijeća u prosincu. Od zadnje dekade srpnja cijene za oba termina su pale na oko 1,00 kn/kg i gotovo se izjednačile. Početkom kolovoza cijene su dodatno blago pale na 0,97 do 0,99 kn/kg te i do kraja kolovoza ostale stabilno na tom nivou.
Na francuskoj burzi EURONEXT su tijekom srpnja, za termin dospijeća u studenom 2016. cijene varirale od 1,20 do 1,25 kn/kg. Do zadnje dekade kolovoza uslijedio je period stabilnosti na razini oko 1,23 kn/kg, nakon čega cijena kukuruza za navedeni termin bilježi pad na 1,20 kn/kg.
Na Čikaškoj terminskoj burzi CBOT za termine dospijeća u rujnu i prosincu 2016. tijekom srpnja i kolovoza bilježimo padajući trend cijena kukuruza s 5 do 6 lp/kg višom cijenom za termin dospijeća u prosincu 2016. godine. Tako je cijena kukuruza za termin dospijeća u rujnu od početka srpnja, kada je iznosila 1,07 kn/kg, do kraja kolovoza pala na 0,90 kn/kg. Kasniji termini do žetve 2017. predviđaju blagi oporavak i stabilnost cijena do razine od oko 1,15 kn/kg.
ULJARICE
Veleprodajna cijena soje u kolovozu 2016. iznosila je 2,81 kn/kg, a otkupna nije zabilježena. U odnosu na srpanj i lipanj viša je za 1,81 posto, a u odnosu na kolovoz 2015 viša je za 8,91 posto. Veleprodajna cijena uljane repice u kolovozu 2016. iznosila je 2,38 kn/kg što je za 2,06 posto niža cijena nego u srpnju i 4,42 posto u odnosu na lipanj. U odnosu na kolovoz 2015 niža je za 10,19 posto. Otkupna cijena u uljane repice u kolovozu 2016. iznosila je 2,37 kn/kg što je za 0,85 posto viša cijena nego u srpnju, a u odnosu na kolovoz 2015 niža je za 10,23 posto.
 U srpnju se na novosadskoj burzi trgovalo sojom, uz značajne oscilacije u volumenu, po prosječnoj cijeni 2,61 kn/kg (42,70 RDS/kg) u 28. tjednu odnosno 2,51 kn/kg (41,00 RDS/kg) u 30. tjednu. Tržište sojom u kolovozu obilježila je trgovina „na zeleno“ novog roga s rokovima isporuke u rujnu i prvoj polovini listopada. Cijena je iz tjedna u tjedan rasla od 2,47 do 2,53 kn/kg, ali je kraj mjeseca (34. tjedan) dočekala na razini od 2,41 što je za 4,73 posto niža cijena nego u 33. tjednu.
Izvor: Tisup
Tržište pšenice, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u veljači 2016.

 

1. Blagi rast otkupne i pad veleprodajne cijene pšenice
2. Blagi rast otkupne i pad veleprodajne cijene kukuruza
3. Značajno niža veleprodajna cijena soje


PŠENICA
Na hrvatskom tržištu žitarica, zabilježen je blagi pad veleprodajnih te manji rast otkupnih cijena pšenice. Prosječna otkupna cijena pšenice u veljači iznosila je 1,17 kn/kg, što je 1,74 posto više nego u siječnju. U odnosu na veljaču prošle godine, radi se o neznatnom rastu cijene od samo 0,86 posto Prosječna veleprodajna cijena je za 3,33 posto niža od one siječanjske, odnosno za čak 20 posto niža od one prošlogodišnje.
Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena krušne pšenice u Mađarskoj u 9. tjednu 2016. iznosila je 1,14 kn/kg. Prije godinu dana, u 9. tjednu 2015. godine kilogram krušne pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,37 kuna. Na novosadskoj robnoj burzi je tijekom veljače nastavljan trend kontinuiranog pada cijena pšenice te je cijena padala od 1,09 kn/kg na početku mjeseca skroz do 0,98 kn/kg krajem veljače kao posljedica akumuliranih zalihe te robe, ali i stagnacije tržišta.
Na mađarskoj burzi BSE se u protekla dva mjeseca za termin dospijeća kolovoz 2016. cijena pšenice kretala od 1,24 kn/kg na početku godine pa sve do 1,06 kn/kg početkom ožujka. Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena stočne pšenice je u 9. tjednu 2016. iznosila je 1,01 kn/kg, dok se prije godinu dana, u 9. tjednu 2015. godine kilogram stočne pšenice u Mađarskoj otkupljivao po 1,09 kuna. S obzirom na burne događaje koji su se odvijali na brojnim financijskim tržištima proteklih mjeseci, na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT je kao i u Mađarskoj zabilježen nešto manji volumen trgovanja u ovom periodu, ali i opadajući trend cijena pšenice za termine čiji je rok dospijeća svibanj i rujan 2016. Cijene pšenice za rok dospijeća svibanj 2016. su se kretale od 1,27 na početku veljače do 1,17 kn/kg na kraju mjeseca; odnosno od 1,32 do 1,24 kn/kg na početku ožujka. Ostali termini pokazuju silazni trend, dok je oporavak tržišta moguć krajem 2018., i to je vidljivo na najudaljenijim terminima gdje su u pravilu ugovorene više cijene od sadašnjih.
Iako se, u odnosu na događaje od prije mjesec dana, u proteklim tjednima volatilnost na financijskim tržištima smanjila, vidljivo je da kretanja na tržištu pšenice u veljači i dalje obilježava nestabilnost i trend pada cijena.
KUKURUZ
I dok je na svjetskom tržištu kukuruza prethodnih mjeseci došlo do značajnijeg pada cijene, ali i nižih procjena proizvodnje uslijed posljedica suše u Sjevernoj Africi i podbačaja prinosa u Argentini, na hrvatskom tržištu i dalje bilježimo stagnaciju cijena kukuruza. Veleprodajna cijena kukuruza je malo niža nego u prethodnim mjesecima te iznosi 1,08 kn/kg, ali gotovo da se nije značajnije mijenjala od 5. mjeseca prošle godine. U odnosu na cijenu zabilježenu u veljači prethodne godine niža je za 11,29 posto. Spomenimo i to da je, za razliku od veleprodajne cijene, prosječna otkupna cijena kukuruza značajnije viša. U siječnju je ona iznosila 1,05 kn/kg, a sada iznosi 1,07 kn/kg te je 1,90 posto viša u odnosu na prošlomjesečnu cijenu. Ovaj kontinuirani trend rasta bilježimo još od listopada prošle godine. U odnosu na veljaču prethodne godine, sadašnja cijena je 18,89 posto viša.
Na novosadskoj robnoj burzi, cijena kukuruza je u prvom tjednu veljače iznosila 15,80 RSD/kg bez PDV-a (što je točno 1,00 kn/kg). Početkom godine zabilježen je trend pada cijene koji se nastavlja i dalje, te je kao i kod pšenice zbog prevelikih zaliha došlo do pada cijene na tržištu. Tržište je u 9. tjednu 2016. zatvoreno sa cijenama 15,40 RSD/kg bez PDV-a, odnosno 0,96 kn/kg.
Na mađarskoj burzi BSE je početkom godine za termin dospijeća svibanj 2016 ugovorena cijena iznosila 1,18 kn/kg , koju kao i u slučaju pšenice do početka ožujka prati silazni trend. Zadnji termini koji su ugovoreni na datum 10. ožujka 2016., ugovoreni su po cijeni od 1,0512 kn/kg. Isti trend se bilježi i za termine čiji je rok dospijeća srpanj, studeni i prosinac 2016. godine. Otkupna cijena stočnog kukuruza u Mađarskoj u 9. tjednu 2016. prema AKI-ju iznosila je 1,05 kn/kg. U 9. tjednu 2015. godine cijena je iznosila 0,95 kn/kg.
Na francuskoj burzi EURONEXT su tijekom veljače, terminski ugovori za rok dospijeća lipanj 2016., sklopljeni po cijenama od 1,23 kn/kg do 1,15 kn/kg koliko je zabilježeno 10. ožujka. Ista je situacija i sa terminom kolovoz 2016., s 1,26 kn/kg na početku mjeseca do 1,19 kn/kg sredinom ožujka. Kasniji termini sve do ožujka 2018. godine predviđaju stagnaciju cijena i mogući blagi oporavak.
ULJARICE I OSTALI PROIZVODI
U veljači 2016. bilježimo značajno nižu veleprodajnu cijenu soje u RH u odnosu na siječanj 2016. te ona sada iznosi 2,43 kn/kg. Ovo je 13,83 postotni pad u odnosu na prošli mjesec, te se cijena vratila na razine onih s početka ožujka prošle godine. U odnosu na veljaču 2015. godine, sadašnja cijena je 5,08 posto niža Kod otkupnih cijena soje ne bilježimo značajnije promijene.
Na novosadskoj robnoj burzi u veljači su cijene soje padale, sa 2,36 kn/kg početkom mjeseca do 2,28 kn/kg na kraju mjeseca uslijed jako male ponude i potražnje za tim proizvodom.
Osim značajnog pada veleprodajnih cijena soje, u odnosu na siječanj 2016. blagi pad bilježimo i kod cijene stočnog ječma (3,60 posto), do je rast zabilježen kod oštrog brašna T550 (za čak 38,38 posto), suncokretove pogače (12,27 posto) te glatkog brašna T550 (3,40 posto).
Izvor:TisupTržište pšenice, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u siječnju 2016.

1. Procjena proizvodnje žitarica u sezoni 2016/2017
2. Ukupna raspoloživost žitarica mogla bi po prvi puta u povijesti premašiti 2,5 bilijuna toma
3. IGC GOI sub-indeks za pšenicu -1 % u odnosu na prethodni mjesec
4. IGC GOI sub-indeks za kukuruz -3 % u odnosu na prethodni mjesec
5. IGC GOI sub-indeks za soju +2 % u odnosu na prethodni mjesec


PREGLED SVJETSKE PONUDE I POTRAŽNJE
Uz poboljšane prognoze za pšenicu i kukuruz, predviđanja svjetske proizvodnje žitarica (pšenice i krupnozrnih žitarica) u sezoni 2016/2017, u kolovozu 2016., povećana su za 23 milijuna toma u odnosu na predviđanja iz prethodnog mjeseca. Predviđena proizvodnja od 2069 milijuna tona najviša je ikad zabilježena i za 3 posto je veća od procjena prethodne godine. Najveći doprinos poboljšanju predviđanja proizvodnje odnosi se na kukuruz i to zbog zadržanih dobrih procjena stanja usjeva u SAD-u. Promjene predviđanja za pšenicu i dalje su pozitivne zbog poboljšanih procjena za Crnomorsku regiju i SAD iako su procjene za EU blago smanjene. Dobra ponuda i niske cijene u kolovozu utjecale su na rast potrošnje za 17 milijuna tona u odnosu na prethodni mjesec. Unatoč tome procjene krajnjih zaliha od 492 milijuna tona, što je i novi maksimum, povećane su za 4 milijuna tona u odnosu na prethodni mjesec. Predviđanja svjetske trgovine od 330 milijuna tona veća su za 6 milijuna tona u odnosu na prethodni mjesec, ali su i dalje za 4 posto manja u odnosu na rekord iz sezone 2015/2016. Zahvaljujući boljim procjenama u SAD-u, zbog povoljnih uvjeta proizvodnje, predviđanja svjetske proizvodnje soje u sezoni 2016/2017 veća su za 4 milijuna tona u odnosu na prethodni mjesec i 3 posto veća u odnosu na prošlu godinu. Procjene krajnjih zaliha, iako u padu drugu godinu za redom, blago su povećane, na 31,5 milijuna tona, uključujući blago smanjenje kod najvećih izvoznika.
Svjetska proizvodnja žitarica (pšenice i krupnozrnih žitarica) u sezoni 2016/2017 mogla bi biti najviša u povijesti. Zajedno sa velikim početnim zalihama ukupna raspoloživost mogla bi po prvi puta u povijesti premašiti 2,5 bilijuna toma. Iako bi žetva pšenice mogla biti na novoj najvišoj razini, prethodni mjesec je porasla zabrinutost za smanjenu dostupnost krušne pšenice. Dovoljne količine oborina povećale su prosječne prinose pšenice, ali su uzrokovale smanjenje kvalitete. Također se očekuje da će proizvodnja kukuruza u SAD-u biti najveća do sada sa udjelom u porastu procjena proizvodnje u odnosu na prošlu godinu većim od polovine. Nakon smanjenja procjena globalne potrošnje u prošloj sezoni, predviđa se da će u sezoni 2016/2017 ona ponovno biti rekordna, predvođena procjenama povećanja za stočnu hranu. Zbog velikih zaliha kukuruza cijene ostalih žitarica morat će ostati konkurentne kako bi zadržale potražnju kupaca iz stočnog sektora pogotovo zbog ovogodišnje značajne dostupnosti pšenice niže kvalitete. Unatoč povećanih predviđanja potrošnje procjene krajnjih zaliha u sezoni 2016/2017 ponovno su povećane. Predviđanja svjetske trgovine i dalje su dobra, ali na nešto nižoj razini u odnosu na prošlogodišnji rekord.
Predviđa se da će svjetska proizvodnja soje porasti za 3 posto u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja zasijanih površina i očekivanja većih prinosa kod vodećih proizvođača. Predviđanja ukupne potrošnje i dalje rastu zbog rastuće potražnje za proizvodima od soje, posebno u Aziji. Zbog toga su predviđanja svjetskih zaliha smanjena na najnižu razinu u zadnje tri godine. Procjene svjetske trgovine sojinom sačmom mogle bi dosegnuti nove najviše razine zbog rastuće potražnje na dalekom istoku i u EU. Nova razočaravajuća sezona u proizvodnji uljane repice u EU vjerojatno će održati potražnju na svjetskom tržištu stabilnom.
U kolovozu 2016., IGC GOI indeks prividno je nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec sa skromnim povećanjem za pšenicu i soju, ali smanjenjem za kukuruz i rižu. Među sub-indeksima, najveća promjena u odnosu na prethodni mjesec bila je za rižu čija cijena je smanjena zbog sezonskih faktora i slabe izvozne potražnje. I dok su očekivanja dobre proizvodnje sve naglašenija, uz vjerojatne rekorde u svjetskoj proizvodnji pšenice, kukuruza i soje, odlične procjene ukupne raspoloživosti nisu u dovoljnoj mjeri utjecale na smanjenje cijena. Neki trgovci usredotočili su se na očekivanja kratkoročnog pada raspoloživosti pšenice najbolje kvalitete dok su cijene soje, posebno u SAD-u, porasle zbog dobre prekomorske potražnje. Svjetsko tržište pšenice tijekom kolovoza uglavnom je bilo stabilno zbog cijena prilagođenih padu kvalitete u žetvi na sjevernoj hemisferi i slabe volje proizvođača za prodajom. Pošto se očekuje da će ukupna dostupnost biti odličan IGC GOI sub-Indeks za pšenicu pao je za manje od 1 posto. IGC GOI sub-Indeks za kukuruz u kolovozu smanjen je za 3 posto u odnosu na prethodni mjesec pošto su očekivanja dobre dostupnosti dodatno povećana povoljnim ocjenama žetve u SAD-u. Niže cijene u Argentini uglavnom su pratile one u SAD-u ali su veći utjecaj imale nešto više cijene u Brazilu. IGC GOI sub-Indeks za rižu smanjen je za 7 posto u odnosu na prethodni mjesec s prosječnom cijenom na razini tromjesečnog minimuma. IGC GOI sub-Indeks za soju u kolovozu je povećan za 2 posto u odnosu na prethodni mjesec. Najveći doprinos dala je trgovina u SAD-u (Meksički zaljev) gdje je izražena potražnja premašila ponudu.
Izvor: Tisup

 

Related Posts