HGK: Tumačenje odredbi za stavljanje na tržište hrane proizvedene pod robnom markom

by Pekarski Glasnik

Poštovani,
Tumačenje Ministarstva poljoprivrede RH vezano za stavljanje na tržište hrane proizvedene pod robnom markom možete pogledati ovdje… .

Prema navedenom tumačenju, sva hrana na policama trgovačkih lanaca pod robnom markom, treba biti označena sukladno EU ali i nacionalnim propisima o kvaliteti hrane.
Iako je odgovor Ministarstva koncipiran na način da se odnosi na mesni sektor, to je iz razloga što je upit prema Ministarstvu bio usmjeren iz mesne industrije, no ovo se odnosi na svu hranu stavljenu na tržište pod robnom markom. 

Popis nacionalnih propisa koji propisuju zahtjeve kvalitete možete pronaći na poveznici:  http://www.mps.hr/default.aspx?id=6077
 

Hrvatska gospodarska komora

Related Posts