Ireks Aroma: Palačinka mix

by Pekarski Glasnik


Palačinka mix…
Gotova mješavina za proizvodnju palačinka
Doziranje: 100 % prema uputama proizvođača  |  3 kg

 

 


Kontakt:

IREKS AROMA d.o.o.
Radnička cesta 37, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 60 40 701, Faks: +385 1 60 40 658
E-mail: ireks@ireks-aroma.hr
Trešnjevka 24, 10 450 Jastrebarsko   
Telefon: +385 1 62 81 392, Faks: +385 1 62 81 395

Related Posts