HGK: Besplatna dvodnevna HACCP radionica, 08.-09.06.2015., Zagreb

by Pekarski Glasnik

Besplatna dvodnevna HACCP radionica

HACCPradionicaHGK 08 09062015
Odjel za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore organizira besplatnu dvodnevnu HACCP radionicu koje će se održati 08. i 09. lipnja 2015., od 10 do 16 sati, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2 u Zagrebu.

Svrha je radionice sudionike upoznati sa zakonodavnim uvjetima u području sigurnosti hrane i pojasniti obaveze subjekata u poslovanju s hranom, a u praktičnom ih dijelu upoznati s načinima udovoljavanja zakonodavnim uvjetima, praktičnim primjerima iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na HACCP načelima.

HACCP radionica je besplatna, održava se u sklopu Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao zakonodavnu obavezu povezanu s odredbama Zakona o hrani, te svima zainteresiranima koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi tog zakonodavnog okvira u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane u prehrambenom lancu.

Rad se odvija u manjim grupama pa će, prema potrebi, nakon popunjenja ovih grupa svi prijavljeni biti obaviješteni o datumu održavanja sljedeće HACCP radionice.

Voditelj HACCP radionice je mr. sc. Nevenka Gašparac, dr. vet. med.

Informacije i prijave: Odjel za kvalitetu HGK, tel. 01/ 4561-551, fax: 01/ 4561-614 ili na e-mail kvaliteta@hgk.hr ili ngasparac@hgk.hr.

Izvor: Hrvatska gospodarska komora

Related Posts