Hrvatska agencija za hranu (HAH) objavila je Smjernice za procjenu mikrobiološke sigurnosti hrane spremne za konzumaciju (“ready-to-eat” hrane) na tržištu čiji je prijevod izradio Znanstveni odbor za biološke opasnosti HAH-a. Hrvatsko izdanje prijevod je engleske publikacije Guidelines for Assessing the Microbiological Safety of Ready-to-Eat Foods Placed on the Market, koji je 2009.godine izdala Agencija za zaštitu zdravlja (HPA –Health Protection Agency) u Velikoj Britaniji. Savjeti, preporuke i kriteriji koji su opisani jednako vrijedno se mogu primijeniti u sličnim ili istim situacijama u sustavu sigurnosti hrane u RH.

Smjernice su namijenjene sudionicima sustava proizvodnje i sigurnosti hrane: subjektima u poslovanju s hranom, laboratorijskom osoblju, kao i djelatnicima inspekcijskog sustava nadležnih tijela, kao pomoćni alat u situacijama koje nisu detaljno zakonski propisane, a mogle bi imati štetne posljedice za zdravlje ljudi ili negativni utjecaj na proizvodnju i proizvodna postrojenja te time i cjelokupno poslovanje.

Smjernice možete pogledati ovdje.

Izvor: HAH

Related Posts