Hrvatska agencija za hranu (HAH), uz potporu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA),
organizira

1. hrvatsku konferenciju o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

U sklopu konferencije će se održati i sekcija posvećena obilježavanju Svjetskog dana hrane, koje HAH već tradicionalno organizira u suradnji s Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO).

Na konferenciji će biti prikazani najnoviji rezultati iz područja procjene rizika, komunikacije o riziku te prehrane i prehrambenih navika o kojima će govoriti eminentni predavači koji dolaze iz europskih institucija iz područja procjene rizika te predstavnici HAH-a.

Ovaj događaj pruža mogućnost susreta i razmjene iskustava te dogovora o budućoj suradnji predstavnicima nadležnih tijela, predstavnicima industrije, organizacijama potrošača, znanstvenicima te ostalim dionicima iz Hrvatske, ali i regije.

Konferencija će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku, uz simultano prevođenje.

Za sudjelovanje na konferenciji potrebna je prijava sudionika koja će biti moguća od 1. srpnja 2015.

Više informacija o konferenciji pročitajte na: http://www.hah.hr/konferencija/naslovnica/

Related Posts