Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede RH organizira prvu u nizu edukacija pod nazivom


Primjena zakonodavstva o navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane

koja će se održati

u petak, 22. ožujka, u 10 sati u ŽK Osijek, na adresi Europske avenije 13.


Edukacija se organizira u cilju pravovremene dostupnosti informacija o novim zahtjevima označavanja hrane za subjekte u poslovanju s hranom sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/775 od 28. svibnja 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani glede pravila o navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane.


Predavač: Marija Batinić Sermek, voditeljica Službe za informiranje o hrani i standarde kvalitete hrane Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede RH.

Za sudjelovanje na edukaciji ne naplaćuje se naknada.
 

 

Za sva pitanja oko edukacije molim da se obratite djelatnici Valentini Šimić na telefon: 01/4561 697 ili na e-mail: vsimic@hgk.hr


Predmetna edukacija se planira uskoro održati i u Zagrebu, Rijeci te Splitu.
Molimo za odaziv.
 

Related Posts