Tržište pšenice, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u studenom 2014.

1. Prosječna otkupna cijena pšenice nastavlja s trendom oporavka
2. Dio uroda kukuruza ostavljen na poljima radi mogućnosti postizanja boljih cijena na proljeće
3. Cijene soje u studenom stabilne i na cjenovnom nivou iz listopada

PŠENICA
Prosječna otkupna cijena pšenice nastavlja s trendom oporavka te je ostala na razinama iz prethodna dva mjeseca. Tako je u studenom ona bila samo neznatno niža od one iz listopada i u prosjeku je iznosila 1,20 kn/kg. U odnosu na isti period prošle godine, cijena je viša za 3,45%.
Veleprodajna cijena pšenice u studenom niža je od one iz listopada i iznosi 1,23 kn/kg. U odnosu na prošlu godinu cijene su niže za 2,4%.
Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena pšenice u Mađarskoj u 49. tjednu 2014. iznosila je 1,26 kn/kg. Prije godinu dana, u 49. tjednu 2013. godine kilogram pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,29 kuna.
Na novosadskoj robnoj burzi, pšenica je svojim naglim rastom tokom studenog do te mjere uzburkala tržište, da se razmišljalo o mjerama da se taj trend obuzda na razini državne intervencije. Prosječna cijena pšenice u 49. tjednu bila je čak 23,00 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,51 kn/kg.
Na mađarskoj burzi BSE tijekom studenoga cijene pšenice bile su vrlo promjenjive, a zadnja zabilježena cijena iznosila je 1,30 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za ožujak 2015. Za navedeni termin, evidentiran je blagi pad cijena početkom studenog, a zatim kontinuirani rast cijena od sredine mjeseca. Postepeno stabiliziranje cijena na gornjim cjenovnim razinama vidljivo je pred kraj studenog i početkom prosinca 2014. godine.
Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT u studenom i početkom prosinca 2014. cijene upućuju na kontinuirani i sve značajniji rast. Zadnja zabilježena cijena je 1,41 kn/kg za termin dospijeća siječanj 2015. Svi kasniji termini također upućuju na rast cijena, na predviđenih 1,46 kn/kg u prosincu 2015. godine.
KUKURUZ
U studenom se nastavlja loš utjecaj velikih količina vlažnog kukuruza na visinu prosječnih cijena kukuruza u otkupu i veleprodaji. Dio uroda ostavljen je na poljima radi mogućnosti postizanja boljih cijena na proljeće.
Prosječna otkupna cijena kukuruza u studenom iznosila je 0,80 kn/kg, što je ostalo ja razini iz listopada 2014. godine te je 16,7% niža u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Veleprodajne cijene kukuruza zadržale su se na razini iz prethodnog mjeseca, no ipak s naznakama daljnjeg pada. Prosječna cijena iznosila je 0,96 kn/kg, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine, pad od 9,4%.
Otkupna cijena kukuruza u Mađarskoj u 49. tjednu 2014. prema AKI-ju iznosi 0,93 kuna po kilogramu. U 49. tjednu 2013., prije godinu dana, cijena je iznosila 1,15 kn/kg.
Na novosadskoj robnoj burzi, kukuruz je ponovo bio dominantna roba, a izvozna cjenovna kalkulacija se sve više otvara za daljnji izvoz. Naime, cijena na svjetskom tržištu blago raste, a vrijednost dinara pada. što je dobar scenarij za izvoznike. Kukuruzom se u 49. tjednu trgovalo po cijeni od 14,07 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 0,92 kn/kg.
Cijene kukuruza na mađarskoj burzi BSE ostale su većinom stabilne tijekom cijelog studenog. Zadnja zabilježena cijena iznosi 1,03 kn/kg za termin dospijeća ožujak 2015. Trend relativne stabilnosti cijena uočljiv je u terminima počevši od ožujka 2015. godine pa sve do srpnja iste godine.
Na francuskoj burzi EURONEXT tijekom studenog vidljiv je blagi pad cijena kukuruza sudeći prema terminu dospijeća za siječanj 2015. godine. Zadnja zabilježena prosječna cijena za taj termin iznosi 1,19 kn/kg. Kasniji termini dospijeća predviđaju kontinuirani rast cijena sve do ožujka 2016. godine nakon čega slijedi novi pad do srednjih cjenovnih razina. Usporedivši prosječne cijene kukuruza na tržištu EU i RH, unatrag nekoliko mjeseci i dalje se nastavlja značajna razlika u cijeni kukuruza na tržištu EU s obzirom na one u RH. Tako je u listopadu 2014. godine cijena kukuruza u EU viša za 13% u odnosu na cijenu u RH.
ULJARICE
Unatrag tri prethodna mjeseca veleprodajne cijene soje u RH ostale su stabilne iako na značajno nižim razinama u usporedbi sa studenim prošle godine, kad je cijena soje bila 31,4 posto viša. Ona je u studenom 2014. god. iznosila 2,38 kn/kg.
Uljana repica bilježi pad u cijeni u odnosu na mjesec listopad od 11,44%, dok je prosječna cijena suncokreta nešto viša od prethodnog mjeseca.
Na novosadskoj robnoj burzi, sojom se u 49. tjednu trgovalo po cijeni od 44,86 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 2,94 kn/kg.
Izvor: Tisup


Tržište pšenice, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u listopadu 2014.

1. Prosječna otkupna cijena pšenice počela se oporavljati od pada u lipnju
2. Kukuruz visoke vlažnosti te visoki troškovi sušenja utjecali na visinu prosječnih cijena kukuruza u otkupu i veleprodaji
3. Cijene soje u listopadu ostaju na cjenovnom nivou iz rujna

PŠENICA
Nakon pada prosječnih cijena u lipnju 2014. godine prosječna otkupna cijena pšenice počela se oporavljati. Tako je u listopadu ona nešto viša u odnosu na rujan te u prosjeku iznosi 1,25 kn/kg. To je za 14,68% više u odnosu na isti period prošle godine.
Veleprodajna cijena pšenice u listopadu viša je od one iz rujna i iznosi 1,38 kn/kg što je povratak na cijene zabilježene u lipnju. U odnosu na prošlu godinu cijene su više za 19%.
Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena pšenice u Mađarskoj u 45. tjednu 2014. iznosila je 1,16 kn/kg. Prije godinu dana, u 45. tjednu 2013. godine kilogram pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po također po 1,16 kuna.
Na novosadskoj robnoj burzi, tržište pšenice bilo je izuzetno aktivno, a trgovanje je dostiglo ovosezonski maksimum od 19,40 RSD/kg. Ipak prosječna cijena pšenice u 45. tjednu bila je 18,83 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,23 kn/kg.
Na mađarskoj burzi BSE tijekom listopada cijene su bile promjenjive, a zadnja zabilježena cijena iznosila je 1,24 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za prosinac 2014. Navedeni termin kao i sljedeći termin iz ožujka 2015. godine upućuju na blagi rast cijena početkom prosinca 2014., manji pad sredinom te nastavak rasta cijena početkom 2015. godine.
Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT u listopadu 2014. cijene pokazuju blagi ali kontinuirani rast. Zadnja zabilježena cijena je 1,35 kn/kg za termin dospijeća siječanj 2015. Svi kasniji termini upućuju na daljnji rast, s predviđenih 1,45 kn/kg u prosincu 2015. godine.
Usporedivši prosječne cijene pšenice u rujnu 2014. na tržištu EU i RH, vidljivo je da su ostale na sličnim razinama, a EU prosjek je za 2% niži od onog u RH. Prosječna cijena pšenice u EU-28 u listopadu iznosila je 164,60 eura/toni, što je za 0,5% niže nego u rujnu 2014. godine.
KUKURUZ
Dospijeće velike količine kukuruza visoke vlažnosti na tržište RH te visoki troškovi sušenja utjecali su na visinu prosječnih cijena kukuruza u otkupu i veleprodaji kroz cijeli listopad.
Prosječna otkupna cijena kukuruza u listopadu iznosila je 0,8 kn/kg, što je oko 33% niže od rujna 2014. godine te 16% niže u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Vidljiv je nastavak pada veleprodajne cijene kukuruza za daljnjih 18% u odnosu na mjesec rujan. Prosječna cijena iznosila je 0,98 kn/kg, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine, pad je neznatan.
Otkupna cijena kukuruza u Mađarskoj u 45. tjednu 2014. prema AKI-ju iznosi 0,89 kuna po kilogramu. U 45. tjednu 2013., prije godinu dana, cijena je iznosila 1,01 kn/kg.
Na novosadskoj robnoj burzi, kukuruzom se u 45. tjednu trgovalo po cijeni od 13,11 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 0,86 kn/kg.
Cijene kukuruza na mađarskoj burzi BSE ostale su većinom stabilne tijekom cijelog listopada. Zadnja zabilježena cijena iznosi 0,96 kn/kg za termin dospijeća prosinac 2014. Trend blagog rasta cijena uočljiv je u terminima počevši od ožujka 2015. godine pa sve do srpnja iste godine. Na francuskoj burzi EURONEXT tijekom listopada vidljiv je blagi rast cijena. Zadnja zabilježena prosječna cijena iznosi 1,16 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za siječanj 2015. godine. Kasniji termini dospijeća također predviđaju rast cijena sve do ožujka 2016. godine nakon čega slijedi novi pad iako i dalje na višim cjenovnim razinama. Usporedivši prosječne cijene kukuruza na tržištu EU i RH, unatrag nekoliko mjeseci, nastavlja se značajna razlika u cijeni kukuruza na tržištu EU s obzirom na one u RH. Tako je u listopadu 2014. godine cijena kukuruza u EU viša za 13% u odnosu na cijenu u RH. Prosječna cijena kukuruza u rujnu za EU-28 iznosila je 142,50 eura/toni.
ULJARICE
Cijene soje u RH bilježe postepeni pad cijena još od lipnja, a u listopadu cijene ostaju na cjenovnom nivou iz rujna. Pad je vidljiv i u odnosu na listopad prethodne godine te iznosi značajnih 20,68%. Također, pad cijena bilježimo i kod suncokretovog zrna (36%) što se dalje očituje i na pad cijena prerađevina poput suncokretove sačme i suncokretove pogače.
Na novosadskoj robnoj burzi, sojom se u 45. tjednu trgovalo po cijeni od 40,00 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 2,62 kn/kg.
Izvor: Tisup


 

Tržište pšenice, brašna i kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u rujnu 2014.

1. Veleprodajne cijene pšenice u rujnu u blagom padu, kukuruz ostao na cjenovnoj razini iz kolovoza
2. Cijena soje u većem padu
3. Pad cijena suncokretove sačme i pogače za 12 do 15% u odnosu na kolovoz

PŠENICA
Veleprodajna cijena pšenice je u rujnu nešto niža od one iz kolovoza i iznosi 1,25 kn/kg. U odnosu na prošlu godinu cijene su više za 13,64%.
Otkupne cijene u rujnu bile su neznatno niže od onih iz kolovoza i u prosjeku su iznosile 1,21 kn/kg. To je za 13,08% više u odnosu na isti period prošle godine.
Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena pšenice u Mađarskoj u 39. tjednu 2014. iznosila je 1,17 kn/kg. Prije godinu dana, u 39. tjednu 2013. godine kilogram pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,07 kuna.
Na novosadskoj robnoj burzi, tržište pšenice bilo je izuzetno stabilno, a pšenicom u 39. tjednu trgovalo se po cijeni od 17,43 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,14 kn/kg.
Na mađarskoj burzi BSE tijekom rujna cijene su bile promjenjive, a zadnja zabilježena cijena iznosila je 1,22 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za ožujak 2015. Tijekom rujna termini za prosinac 2014. i ožujak 2015. upućuju na zamjetnu volatilnost cijena, s manjim padom sredinom rujna.
Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT u rujnu 2014. cijene pokazuju blagi kontinuirani rast. Zadnja zabilježena cijena je 1,16 kn/kg za termin dospijeća studeni 2014. Svi kasniji termini upućuju na daljnji rast, pa tako za termin svibanj 2016. cijena iznosi 1,34 kn/kg.
Usporedivši prosječne cijene pšenice u rujnu 2014. na tržištu EU i RH, vidljivo je da su ostale na sličnim razinama. Prosječna cijena pšenice u EU-28 u rujnu iznosila je 165,43 eura/toni, što je za 0,5% niže nego u kolovozu 2014. EU cijena pšenice u rujnu veća je za neznatnih 0,8 % u odnosu na cijenu u RH.
BRAŠNO
Cijena brašna (tip 550-glatko) u rujnu 2014. godine ostala je gotovo identična onoj u kolovozu te sada iznosi 2,06 kn/kg. Ipak, u odnosu na rujan 2013. cijena brašna malo je viša. Cijena oštrog brašna (tip 550) nešto je viša od cijena iz kolovoza i iznosi 2,71 kn/kg, što je za 9% jeftinije od prošle godine.
Cijena pšeničnog krmnog brašna tek je neznatno niža od cijene iz kolovoza te iznosi 0,83 kn/kg.
KUKURUZ
U rujnu je prosječna veleprodajna cijena kukuruza ostala na razinama iz mjeseca kolovoza. Prosječna cijena iznosila je 1,18 kn/kg, dok u odnosu na isti mjesec prethodne godine bilježimo rast od 20%.
Prosječna otkupna cijena kukuruza u rujnu iznosila je 1,19 kn/kg, što je oko 4% više od srpnja 2014. godine, a 13% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Otkupna cijena u rujnu neznatno je viša od veleprodajne zbog kasnijeg termina početka žetve u odnosu na prethodnu godinu.
Otkupna cijena kukuruza u Mađarskoj u 39. tjednu 2014. prema AKI-ju iznosi 0,84 kuna po kilogramu. U 39. tjednu 2013., prije godinu dana, cijena je iznosila 0,99 kn/kg.
Na novosadskoj robnoj burzi, kukuruzom se u 39. tjednu trgovalo po cijeni od 15,31 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1 kn/kg.
Cijene kukuruza na mađarskoj burzi BSE tijekom cijelog rujna pokazuju trend blagog pada. Pad je vidljiv u terminima za studeni i prosinac 2014. godine, a zadnja zabilježena cijena iznosi 0,94 kn/kg za termin dospijeća svibanj 2015. Na francuskoj burzi EURONEXT tijekom rujna primjetan je pad cijena, s većom volatilnošću prisutnom pred kraj mjeseca. Zadnja zabilježena prosječna cijena iznosi 1,05 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za studeni 2014. Kasniji termini dospijeća predviđaju stalni rast cijena do početka 2016. godine pa pad cijena na proljeće, nakon čega se opet očekuje stabiliziranje na višim cjenovnim razinama. Usporedivši prosječne cijene kukuruza na tržištu EU i RH, unatrag nekoliko mjeseci, nastavlja se značajna razlika u cijeni kukuruza na tržištu EU s obzirom na one u RH. Tako je u rujnu 2014. cijena kukuruza u EU veća za 9% u odnosu na cijenu u RH. Prosječna cijena kukuruza u rujnu za EU-28 iznosila je 161,43 eura/toni.
ULJARICE
Cijene soje u RH bilježe postepeni pad cijena još od lipnja, a u rujnu dostižu veliki pad od 32% u odnosu na mjesec kolovoz. Također, pad cijena vidljiv je kod suncokretove sačme i pogače za 12 do 15% u odnosu na kolovoz.
Na novosadskoj robnoj burzi, sojom se u 39. tjednu trgovalo po cijeni od 38,10 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 2,50 kn/kg.

Izvor: Tisup


Tržište pšenice, brašna i kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u kolovozu 2014.

1. Veleprodajne cijene pšenice u kolovozu u blagom rastu, kukuruz i ječam u padu
2. Veleprodajna cijena pšeničnog krmnog brašna pala za 14,9%

PŠENICA
Veleprodajna cijena pšenice je u kolovozu nešto viša od one iz srpnja i iznosi 1,28 kn/kg. U odnosu na prošlu godinu cijene su više za 11,3%.
Otkupne cijene u kolovozu bile su neznatno više od onih iz srpnja i u prosjeku su iznosile 1,18 kn/kg. To je za 10,3% više u odnosu na isti period prošle godine.
Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena pšenice u Mađarskoj u 35. tjednu 2014. iznosila je 1,19 kn/kg. Prije godinu dana, u 35. tjednu 2013. godine kilogram pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,07 kuna.
Na novosadskoj robnoj burzi, pšenicom se u 35. tjednu slabo trgovalo po cijeni od 17,25 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,13 kn/kg.
Na mađarskoj burzi BSE tijekom kolovoza cijene su stabilne, a zadnja zabilježena cijena iznosila je 1,25 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za ožujak 2015. Termini upućuju na blagi rast cijena početkom jeseni 2014. te početkom 2015. godine.
Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT u kolovozu 2014. cijene pokazuju blagu varijabilnost. Prvu polovicu mjeseca obilježio je rast cijena, zatim kontinuirani pad, s očekivanjem i daljnjeg pada cijena. Zadnja zabilježena cijena je 1,33 kn/kg za termin dospijeća studeni 2014. Kasniji termini upućuju na stagnaciju cijena do rujna 2015, nakon čega slijedi blagi rast cijena, pa tako za termin svibanj 2017. cijena iznosi 1,41 kn/kg.
Usporedivši prosječne cijene pšenice u kolovozu 2014. na tržištu EU i RH, cijene pšenice u EU više su od prosjeka u RH za 4,2%. Prosječna cijena pšenice u EU-28 u kolovozu iznosila je 166,22 eura/toni, što je za 6,4% niže nego u srpnju 2014. BRAŠNO Cijena brašna (tip 550-glatko) u kolovozu 2014. viša je za 5 lipa od cijene u srpnju i sada iznosi 2,08 kn/kg. U odnosu na kolovoz 2013. cijena brašna ostala je bez veće promjene. Cijena oštrog brašna (tip 550) ostala je na razini cijena iz srpnja. Cijena pšeničnog krmnog brašna niža je od cijene iz srpnja za 14,9% i iznosi 0,86kn/kg, a tek je neznatno viša u odnosu na kolovoz prošle godine.

KUKURUZ
Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u kolovozu bila je 3% niža od prošlog mjeseca i iznosila je 1,17 kn/kg. Veleprodajna cijena kukuruza niža je za 16,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Prosječna otkupna cijena kukuruza u kolovozu iznosila je 1,14 kn/kg, što je oko 3% niže od srpnja 2014. godine, a čak 13% niže u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Otkupna cijena kukuruza u Mađarskoj u 35. tjednu 2014. prema AKI-ju iznosi 1,17 kuna po kilogramu. U 35. tjednu 2013., prije godinu dana, cijena je iznosila 1,22 kn/kg.
Na novosadskoj robnoj burzi, kukuruzom se u 35. tjednu trgovalo po cijeni od 15,07 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 0,99 kn/kg.
Cijene kukuruza na mađarskoj burzi BSE tijekom cijelog kolovoza pokazuju popriličnu stabilnost, s iznimkom blagog rasta cijena uočljivog početkom mjeseca kod termina za ožujak 2015. Krajem kolovoza primjetna je naznaka vrlo blagog rasta za termin svibanj 2015. Zadnja zabilježena cijena iznosi 1,00 kn/kg za termin dospijeća svibanj 2015. Na francuskoj burzi EURONEXT tijekom kolovoza primjetna je volatilnost cijena, s varijacijama unutar nekoliko lipa. Zadnja zabilježena prosječna cijena iznosi 1,16 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za studeni 2014. Kasniji termini dospijeća do ljeta 2015. predviđaju vrlo blagi rast cijena, a od druge polovice 2015. godine upućuju na njihov pad.
Usporedivši prosječne cijene kukuruza na tržištu EU i RH, unatrag nekoliko mjeseci, primjetna je značajna razlika u cijeni kukuruza na tržištu EU s obzirom na one u RH. Tako je u kolovozu 2014. cijena kukuruza u EU veća za 14,7% u odnosu na cijenu u RH. Prosječna cijena kukuruza u kolovozu za EU-28 iznosila je 173,06 eura/toni.

ULJARICE
Na novosadskoj robnoj burzi, sojom se u 35. tjednu trgovalo po cijeni od 58,50 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 3,83 kn/kg. (Izvor: http://www.proberza.co.rs) Cijene prerađevina u RH su kroz kolovoz ostale stabilne no ipak na nižim cjenovnim razinama od onih prošle godine za isto razdoblje.

Izvor: Tisup


Tržište pšenice, brašna i kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u travnju 2014.

1. Veleprodajne cijene pšenice i kukuruza u vrlo blagom rastu
2. Veleprodajna cijena pšeničnog krmnog brašna porasla 13%

PŠENICA
Veleprodajna cijena pšenice je u travnju nešto viša od one iz ožujka i iznosi 1,48 kn/kg. U odnosu na prošlu godinu cijene su niže za 9,2%. Otkupne cijene u travnju bile su više za 6,8% od onih iz ožujka i u prosjeku su iznosile 1,41 kn/kg. To je za 19% niže u odnosu na isti period prošle godine. Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena pšenice u Mađarskoj u 17. tjednu 2014. iznosila je 1,39 kn/kg. Prije godinu dana, u 17. tjednu 2013. godine kilogram pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,63 kuna. Na novosadskoj robnoj burzi, pšenicom se u 17. tjednu trgovalo po cijeni od 21,77 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,44 kn/kg. Na mađarskoj burzi BSE tijekom travnja cijene su stabilne, što se nastavlja i početkom svibnja. Zadnja zabilježena cijena iznosila je 1,30 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za kolovoz 2014. Kasniji termini upućuju na stabilnost cijena početkom jeseni 2014. Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT u travnju 2014. cijene pokazuju izraženiju varijabilnost. Prvu polovicu mjeseca obilježio je rast cijena, zatim vrlo blagi pad, da bi se krajem travnja cijene stabilizirale na višim srednjim razinama. Početkom svibnja zabilježen je ponovni pad cijena. Zadnja zabilježena cijena je 1,54 kn/kg za termin dospijeća svibanj 2014. Kasniji termini upućuju na stagnaciju cijena do svibnja 2015, nakon čega slijedi blagi pad cijena, pa tako za termin svibanj 2017. cijena iznosi 1,48 kn/kg. Usporedivši prosječne cijene pšenice u ožujku 2014. na tržištu EU i RH, cijene pšenice i dalje su više u EU, za 10,4% od prosjeka RH. Prosječna cijena pšenice u EU-28 u ožujku iznosila je 196,17 eura/toni, što je za 2,4% više nego u veljači 2014. Cijena u RH pala je za 2,5%.
BRAŠNO
Cijena brašna (tip 550-glatko) u travnju 2014. viša je za 3 lipe od cijene u ožujku i sada iznosi 2,07 kn/kg. U odnosu na travanj 2013. cijena brašna niža je za 15,9%. Cijena oštrog brašna (tip 550) pala je za 3,7% u odnosu na ožujak. Cijena pšeničnog krmnog brašna viša je od cijene iz ožujka za 13%, a 19,4% niža u odnosu na travanj prošle godine.
KUKURUZ
Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u travnju bila je 6% viša od prošlog mjeseca i iznosila je 1,20 kn/kg. Veleprodajna cijena kukuruza niža je za 25,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prosječna otkupna cijena kukuruza u travnju iznosila je 1,16 kn/kg, što je samo 6,4% više od ožujka 2014. godine. Otkupna cijena kukuruza u Mađarskoj u 17. tjednu 2014. prema AKI-ju iznosi 1,25 kuna po kilogramu. U 17. tjednu 2013., prije godinu dana, cijena je iznosila 1,49 kn/kg. Na novosadskoj robnoj burzi, kukuruzom se u 17. tjednu trgovalo po cijeni od 17,7 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,17 kn/kg. Cijene kukuruza na mađarskoj burzi BSE početkom travnja pokazuju vrlo blagi rast, da bi zatim počele polako padati. Taj blagi pad uočljiviji je u terminu za svibanj 2014. , dok je u terminu srpanj 2014. još blaži. Početkom svibnja primjetna je naznaka vrlo blagog rasta. Zadnja cijena iznosi 1,32 kn/kg za termin dospijeća srpanj 2014. Kasniji termini upućuju na pad cijena te za termin prosinac 2014. cijena iznosi 1,21 kn/kg. Na francuskoj burzi EURONEXT primjetna je volatilnost cijena tijekom travnja, s varijacijama unutar par lipa. Zadnja zabilježena prosječna cijena iznosi 1,39 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za lipanj 2014. Kasniji termini dospijeća do ljeta 2015. predviđaju vrlo blagi rast cijena, a od druge polovice 2015. godine upućuju na njihov pad. Usporedivši prosječne cijene kukuruza na tržištu EU i RH primjetan je vrlo blagi rast cijene kukuruza na tržištu EU i stabilnost cijene kukuruza u RH. Tako je u ožujku 2014. cijena kukuruza u EU veća za 21,6% u odnosu na cijenu u RH. Prosječna cijena kukuruza u ožujku u EU-28 iznosila je 174,29 eura/toni.
ULJARICE
Na novosadskoj robnoj burzi, sojom se u 17. tjednu trgovalo po cijeni od 58 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 3,85 kn/kg. (Izvor: http://www.proberza.co.rs) Cijene prerađevina variraju.

Izvor: Tisup


Tržište pšenice, brašna i kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u ožujku 2014.

1. Veleprodajne cijene pšenice i kukuruza stagniraju
2. Veleprodajne cijene prerađevina stabilne

PŠENICA
Veleprodajna cijena pšenice je u ožujku nešto viša od one iz veljače i iznosi 1,45 kn/kg. U odnosu na prošlu godinu cijene su niže za 17,1%. Otkupne cijene u ožujku bile su niže za 5% od onih iz veljače i u prosjeku su iznosile 1,32 kn/kg. To je za 19% niže u odnosu na isti period prošle godine. Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena pšenice u Mađarskoj u 13. tjednu 2014. iznosila je 1,38 kn/kg. Prije godinu dana, u 13. tjednu 2013. godine kilogram pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,57 kuna. Na novosadskoj robnoj burzi, pšenicom se u 13. tjednu trgovalo po cijeni od 21,28 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,41 kn/kg. Na mađarskoj burzi BSE tijekom ožujka cijene su stabilne, a početkom travnja nazire se vrlo blagi rast. Zadnja zabilježena cijena iznosila je 1,45 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za svibanj 2014. Kasniji termini upućuju na pad cijena u ljeto 2014. Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT kroz ožujak 2014. cijene pokazuju varijabilnost. Zadnja zabilježena cijena je 1,63 kn/kg za termin dospijeća svibanj 2014. Kasniji termini upućuju na pad cijena te za termin prosinac 2016. cijena iznosi 1,52 kn/kg. Usporedivši prosječne cijene pšenice u veljači 2014. na tržištu EU i RH, cijene pšenice i dalje su više u EU, za 5,12% od prosjeka RH. Prosječna cijena pšenice u EU-28 u veljači iznosila je 191,52 eura/toni, što je za 0,8% manje nego u siječnju 2014. Cijena u RH neznatno je porasla.
BRAŠNO
Cijena brašna (tip 550-glatko) u ožujku 2014. viša je za 2 lipe od cijene u veljači i sad iznosi 2,04 kn/kg. U odnosu na ožujak 2013. cijena brašna niža je za 19,7%. Cijena oštrog brašna (tip 550) pala je za 2,1% u odnosu na veljaču. Cijena pšeničnog krmnog brašna viša je od cijene iz veljače za 10%, a 26,1% niža u odnosu na veljaču prošle godine.
KUKURUZ
Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u ožujku bila je 2 lipe viša od prošlog mjeseca i iznosila je 1,13 kn/kg (1,8%). Veleprodajna cijena kukuruza niža je za 36,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prosječna otkupna cijena kukuruza u ožujku iznosila je 1,09 kn/kg, što je samo 1 lipu više od veljače 2014. godine. Otkupna cijena kukuruza u Mađarskoj u 13. tjednu 2014. prema AKI-ju iznosi 1,19 kuna po kilogramu. U 13. tjednu 2013., prije godinu dana, cijena je iznosila 1,37 kn/kg. Na novosadskoj robnoj burzi, kukuruzom se u 13. tjednu trgovalo po cijeni od 17,8 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,18 kn/kg. Cijene kukuruza na mađarskoj burzi BSE tijekom ožujka variraju, a krajem ožujka i početkom travnja primjetna je naznaka blagog rasta. Zadnja cijena iznosi 1,31 kn/kg za termin dospijeća svibanj 2014. Kasniji termini upućuju na stabilnost cijena te za termin prosinac 2014. cijena iznosi 1,27 kn/kg. Na francuskoj burzi EURONEXT primjetna je volatilnost cijena tijekom ožujka, s varijacijama unutar par lipa. Zadnja zabilježena prosječna cijena iznosi 1,44 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za lipanj 2014. Kasniji termini dospijeća do ljeta 2015. predviđaju stabilnost cijena, a u drugoj polovici 2015. godine upućuju na njihov pad, te se za termin dospijeća ožujak 2016. očekuje cijena od 1,36 kn/kg. Usporedivši prosječne cijene kukuruza na tržištu EU i RH primjetan je vrlo blagi rast cijene kukuruza na tržištu EU i blagi porast cijene kukuruza u RH. Tako je u veljači 2014. cijena kukuruza u EU veća za 17,9% u odnosu na cijenu u RH. Prosječna cijena kukuruza u veljači u EU-28 iznosila je 168,21 eura/toni.
ULJARICE
Na novosadskoj robnoj burzi, sojom se u 12. tjednu trgovalo po cijeni od 57,75 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 3,82 kn/kg. (Izvor: http://www.proberza.co.rs) Cijene prerađevina variraju.

Izvor: Tisup


Tržište pšenice, brašna i kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u veljači 2014.

1. Veleprodajne cijene pšenice i krupnozrnih žitarica stagniraju 
2. Stagnacija veleprodajnih cijena prerađevina

PŠENICA
Veleprodajna cijena pšenice je u veljači jednaka onoj iz siječnja i iznosi 1,43 kn/kg. U odnosu na prošlu godinu cijene su niže za 23,1%. Otkupne cijene u veljači bile su niže za 1 lipu od onih iz siječnja i u prosjeku su iznosile 1,39 kn/kg. To je za 9,7% niže u odnosu na isti period prošle godine. Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena pšenice u Mađarskoj u 9. tjednu 2014. iznosila je 1,34 kn/kg. Prije godinu dana, u 9. tjednu 2013. godine kilogram pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,65 kuna. Na mađarskoj burzi BSE tijekom veljače cijene su pokazivale volatilnost s varijacijama unutar par lipa. Zadnja zabilježena cijena iznosila je 1,39 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za svibanj 2014. Kasniji termini upućuju na pad cijena u ljeto 2014. Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT kroz veljaču 2014. cijene vrlo blagi rast. Zadnja zabilježena cijena je 1,63 kn/kg za termin dospijeća ožujak 2014. Kasniji termini upućuju na pad cijena te za termin prosinac 2016. cijena iznosi 1,50 kn/kg. Usporedivši prosječne cijene pšenice u siječnju 2014. na tržištu EU i RH, cijene pšenice i dalje su više u EU, za 6,2% od prosjeka RH. Prosječna cijena pšenice u EU-28 u siječnju iznosila je 193,00 eura/toni, što je za 0,4% više nego u prosincu 2013.
BRAŠNO
Cijena brašna (tip 550- glatko) u veljači 2014. niža je za 2 lipe od cijene u siječnju i sad iznosi 2,02 kn/kg. U odnosu na veljaču 2013. cijena brašna niža je za 21,4%. Cijena oštrog brašna (tip 550) porasla je za 2,6% u odnosu na siječanj. Cijena pšeničnog krmnog brašna stagnira i samo je 1 lipu viša od cijene iz siječnja, a 31,3% niža u odnosu na veljaču prošle godine.
KUKURUZ
Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u veljači bila je nešto viša od prošlog mjeseca i iznosila je 1,11 kn/kg (1,83%). Veleprodajna cijena kukuruza niža je za 34,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prosječna otkupna cijena kukuruza u veljači iznosila je 1,08 kn/kg, što je samo 2,9% više od siječnja 2014. godine. Otkupna cijena kukuruza u Mađarskoj u 9. tjednu 2014. prema AKI-ju iznosi 1,15 kuna po kilogramu. U 9. tjednu 2013., prije godinu dana, cijena je iznosila 1,54 kn/kg. Na novosadskoj robnoj burzi, kukuruzom se u 09. tjednu trgovalo po cijeni od 17,51 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,15 kn/kg. Cijene kukuruza na mađarskoj burzi BSE tijekom veljače stagniraju s manjim varijacijama. Zadnja cijena iznosi 1,25 kn/kg za termin dospijeća svibanj 2014. Kasniji termini upućuju na stabilnost cijena te za termin prosinac 2014. cijena iznosi 1,22 kn/kg. Na francuskoj burzi EURONEXT primjetna je stagnacija cijena tijekom veljače, dok se početkom ožujka naslućuje vrlo blagi rast. Zadnja zabilježena prosječna cijena iznosi 1,42 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za lipanj 2014. Kasniji termini dospijeća do ljeta 2015. predviđaju stabilnost cijena, a u drugoj polovici 2015. godine upućuju na njihov pad. Od kraja 2015. ponovo slijedi stagnacija cijena, te se za termin dospijeća ožujak 2016. očekuje cijena od 1,36 kn/kg. Usporedivši prosječne cijene kukuruza na tržištu EU i RH primjetan je vrlo blagi rast cijene kukuruza na tržištu EU i blagi porast cijene kukuruza u RH. Tako je u siječnju 2014. cijena kukuruza u EU veća za 20,6% u odnosu na cijenu u RH. Prosječna cijena kukuruza u siječnju u EU-28 iznosila je 166,34 eura/toni.
ULJARICE
Na novosadskoj robnoj burzi, sojom se u 09. tjednu trgovalo po cijeni od 54,92 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 3,61 kn/kg. (Izvor: http://www.proberza.co.rs) Cijene prerađevina stagniraju.

Izvor: Tisup


Tržište pšenice, brašna i kukuruza i uljarica u Hrvatskoj u siječnju 2014.

1. Veleprodajne cijene pšenice i krupnozrnih žitarica u blagom porastu
2. Otkupne cijene u siječnju i dalje u blagom rastu

PŠENICA
Veleprodajna cijena pšenice je u siječnju bila za 4,4% viša od one iz prosinca i iznosi 1,43 kn/kg. U odnosu na prošlu godinu cijene su niže za 22,3%. Otkupne cijene u siječnju bile su više za 11,1% od onih iz prosinca i u prosjeku su iznosile 1,40 kn/kg, što je za 14,6% niže u odnosu na isti period prošle godine. Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena pšenice u Mađarskoj u 5. tjednu 2014. iznosila je 1,33 kn/kg. Prije godinu dana, u 5. tjednu 2013. godine kilogram pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,67 kuna. Na mađarskoj burzi BSE tijekom prve polovice siječnja cijene su stagnirale, a krajem mjeseca pokazuju veću varijabilnost i vrlo blagi pad. Zadnja zabilježena cijena iznosila je 1,36 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za ožujak 2014. Kasniji termini upućuju na pad cijena u ljeto 2014. Na novosadskoj robnoj burzi, pšenicom se u 05. tjednu trgovalo po cijeni od 20,00 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 1,31 kn/kg. Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT kroz siječanj 2014. cijene su u blagom padu. Zadnja zabilježena cijena je 1,49 kn/kg za termin dospijeća ožujak 2014. Kasniji termini upućuju na pad cijena do kraja 2014. nakon čega se očekuje stagnacija te za termin prosinac 2016. cijena iznosi 1,38 kn/kg.
BRAŠNO
Cijena brašna (tip 550-glatko) u siječnju 2014. viša je za 2% od cijene u prosincu i sad iznosi 2,04 kn/kg. U odnosu na siječanj 2013. cijena brašna niža je za 20,3%. Cijena oštrog brašna (tip 550) porasla je za 15,2% u odnosu na prosinac. Cijena pšeničnog krmnog brašna stagnira i samo je 1 lipu niža od cijene iz prosinca, a 30,5% niža u odnosu na siječanj prošle godine.
KUKURUZ
Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u siječnju bila je nešto viša od prošlog mjeseca i iznosila je 1,09 kn/kg (2,8%). Veleprodajna cijena kukuruza niža je za 38,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prosječna otkupna cijena kukuruza u siječnju iznosila je 1,05 kn/kg, što je samo 2,9% više od prosinca 2013. godine. Otkupna cijena kukuruza u Mađarskoj u 5. tjednu 2014. prema AKI-ju iznosi 1,11 kuna po kilogramu. U 4. tjednu iznosila je 1,12 kn/kg. U 5. tjednu 2013., prije godinu dana, cijena je iznosila 1,62 kn/kg. Na novosadskoj robnoj burzi, kukuruzom se u 05. tjednu trgovalo se po cijeni od 14,95 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 0,98 kn/kg. Cijene kukuruza na mađarskoj burzi BSE tijekom siječnja stagniraju što se nastavlja i početkom veljače. Zadnja cijena iznosi 1,20 kn/kg za termin dospijeća ožujak 2014. Kasniji termini upućuju na stabilnost cijena te za termin studeni 2014. cijena iznosi 1,22 kn/kg. Na francuskoj burzi EURONEXT primjetna je stagnacija cijena tijekom siječnja. Zadnja zabilježena prosječna cijena iznosi 1,33 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za ožujak 2014. Kasniji termini dospijeća predviđaju stabilnost cijena.
ULJARICE
Prosječna veleprodajna cijena soje u siječnju 2014. viša je za 3,6% u odnosu na prosinac 2013. i iznosila je 3,19 kn/kg. Prosječna otkupna cijena soje u siječnju bila je 3,05 kn/kg i viša je za 9,7% u odnosu na prosinac 2013. Na novosadskoj robnoj burzi, sojom se u 05. tjednu trgovalo po cijeni od 57,80 RSD/kg bez PDV-a, što iznosi oko 3,80 kn/kg. (Izvor: http://www.proberza.co.rs) Prosječna veleprodajna cijena suncokreta 1,5% je niža od one u prosincu i iznosi 2,01 kn/kg. Prosječna otkupna cijena suncokreta u siječnju 2014. bila je jednaka veleprodajnoj i iznosila je 2,01 kn/kg što je za 1,5% više od prethodnog mjeseca. Cijene prerađevina uglavnom su u blagom porastu.


 • Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
  2015.
  2014.
 • Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
  2015.
  2014.
 • Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
  2015.
  2014.
 • Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
  2015.
  2014.

Izvor: Tisup

Related Posts