Partneri

by Pekarski Glasnik

zitozajedica logo rŽitozajednica d.o.o.

Žitozajednica je osnovana davne 1954. godine kao zajednica poduzeća za promet i preradu žitarica i danas okuplja gotovo 70% domaće mlinsko-pekarske industrije. Žitozajednica okuplja predstavnike kako velikih mlinsko-pekarskih industrijskih proizvođača tako i srednjih i manjih proizvođača.

Glavna zadaća Žitozajednice je predstavljanje i zastupanje interesa mlinsko-pekarske industrije pri državnim i europskim institucijama te po potrebi, iznošenje stavova grane djelatnosti u tiskovnim, elektronskim i drugim medijima.

Žitozajednica:

 • prikuplja i obrađuje proizvodne i financijske podatke na temelju kojih radi analize o proizvodnji, prometu i zalihama proizvoda,
 • prati kretanja cijena i roba i sudjeluje u poboljšanju uvjeta na tržištu pšenice, brašna i pekarskih proizvoda,
 • surađuje s HGK, srodnim udruženjima prehrambene industrije RH, Udrugom Hrvatsko sjeme, Poljoprivrednom komorom, Državnim zavodom za statistiku, Hrvatskom agencijom za hranu, Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, Agronomskim fakultetom, Prehrambeno biotehnološkim fakultetom u Zagrebu te Prehrambeno-tehnološkim fakultetom i Poljoprivrednim institutom u Osijeku,
 • uključena je u rad europskih udruženja mlinske i pekarske industrije,
 • sudjeluje u izradi prijedloga promjena zakonske regulative vezane uz proizvodnju i promet mlinsko-pekarskih proizvoda pri Ministarstvu poljoprivrede u sklopu već imenovanih povjerenstava, radnih skupina i savjeta:
  – Povjerenstvo za izradu izmjena i dopuna Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
  – Savjet za praćenje stanja u prehrambeno-prerađivačkoj industriji
  – Savjet za praćenje stanja u proizvodnji i preradi žitarica
  – Povjerenstvo za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta
 • bila je član Povjerenstva za izradu Kodeksa za otkup žitarica i uljarica.

Kontakt:
Žitozajednica d.o.o.
Vinogradska 6B
10000 Zagreb
tel 01 2910 111; fax 01 2910 114
e-mail: zitozajednica2@gmail.com