Ireks: FSSG 22000 – Certifikacijska shema sustava prehrambene sigurnosti

by Pekarski Glasnik

ireks FSSC22000 slika

FSSC 22000 – CERTIFIKACIJSKA SHEMA SUSTAVA PREHRAMBENE SIGURNOSTI U IREKS AROMI…

Tijekom prosinca 2014. u Ireks Aromi d.o.o. provedena je certifikacija prema shemi sustava prehrambene sigurnosti – FSSC 22000, kao jednog od najzahtjevnijih sustava osiguranja sigurnosti hrane. Certifikat je uveden za područja proizvodnje aditiva i mješavina za pekarstvo, slastičarstvo i mesnu industriju.

Cilj uvođenja certifikacijske sheme FSSC 22000 je postavljanje visoke razine kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, ali i ocjenjivanje sposobnosti organizacije kako bi odgovorila na sve zahtjeve tržišta.
Uvođenjem ove certifikacijske sheme Ireks Aroma d.o.o. je dokazala da u potpunosti udovoljava zahtjevima svojih kupaca za sigurnim i visokokvalitetnim proizvodima.

Sustav prehrambene sigurnosti u Ireks Aromi u potpunosti je integriran s već postojećim sustavima  ISO 9001 i ISO 14001, uključuje HACCP metodologiju analize opasnosti i upravljanja rizicima i koristi detaljne upute za preduvjetne programe navedene u tehničkoj specifikaciji ISO/TS 22002-1.

Što je FSSC 22000?
FSSC 22000 je certifikacijska shema izrađena od strane Fondacije za certifikaciju prehrambene sigurnosti sa sjedištem u Nizozemskoj, objavljena je i odobrena 2009. godine od strane GFSI-ja (Global FoodSafetyInitiative) kao odgovor na potrebe međunarodnog poslovanja s hranom za neovisnom, ISO baziranoj shemi za certifikaciju sigurnosti hrane. FSSC 22000 obuhvaća ključne zahtjeve mnogih postojećih normi i programa, kao što su: GMP, HACCP, BRC, IFS te osigurava uvjete za plasman proizvoda u svjetske trgovačke lance.
FSSC 22000:2010 se temelji na postojećoj međunarodno prepoznatoj normi upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000, tehničkim specifikacijama ISO/TS 22002 -1:2009 (ili ekvivalent PAS 220) i ISO/TS 22003. Shema kombinira preduvjetne programe (PRP-i) neophodne za održavanje higijenskog okruženja kroz cijeli proces proizvodnje hrane s operativnim preduvjetnim programom (PRP) pomoću kojeg se osigurava kontrola svih kontrolnih točaka utvrđenih analizom opasnosti.

Tehnička specifikacija ISO TS 22002-1:2009 se temelji na PAS 220, objavljenog u listopadu 2008. od strane Britanskog instituta za standardizaciju (BSI) i navodi 18 preduvjeta za certifikaciju (PRP-i):

• Konstrukcija i izgled zgrada
• Izgled i raspored radnih prostorija
• Infrastruktura – zrak, voda, energija
• Odlaganje otpada
• Primjerenost opreme, čišćenje i održavanje
• Upravljanje nabavljenim materijalima
• Mjere za prevenciju, kontrolu i detekcijufizičke, mikrobiološke i alergološke kontaminacije
• Čišćenje i sanitizacija
• Suzbijanje štetnika
• Higijena osoblja
• Dorada
• Postupci za povlačenje i opoziv proizvoda
• Skladištenje
• Informacije o proizvodu/informiranje kupaca
• Zaštita hrane, bio-opreznost i bio-terorizam

FSSC 22000 certifikat vrijedi tri godine, a svake godine se provodi redoviti nadzor. Certifikacija se sastoji od predaudita i audita, a svake tri godine provodi se postupak recertifikacije.

Related Posts