Ireks Aroma: Soft base

by Pekarski Glasnik

Soft base…

 

Mješavina za izradu svih tipova mekanih (soft) peciva, hamburgera i kvasnih lisnatih proizvoda produžene trajnosti


 

Doziranje: 20 % prema uputama proizvođača  |  25 kg

___________________________________________________________

Kontakt:

IREKS AROMA d.o.o.
Radnička cesta 37, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 60 40 701, Faks: +385 1 60 40 658
E-mail: ireks@ireks-aroma.hr
Trešnjevka 24, 10 450 Jastrebarsko   
Telefon: +385 1 62 81 392, Faks: +385 1 62 81 395

Related Posts