Ireks Aroma: Krumpir soft

by Pekarski Glasnik

Krumpir soft…
Mješavina za proizvodnju pekarskih proizvoda s krumpirom
Doziranje: 30 % prema uputama proizvođača  |  25 kg

_______________________________________________

Kontakt:

IREKS AROMA d.o.o.
Trešnjevka 24, 10 450 Jastrebarsko 
Telefon: +385 1 60 40 701, Faks: +385 1 60 40 658
Telefon: +385 1 62 81 392, Faks: +385 1 62 81 395
E-mail: ireks@ireks-aroma.hr

Related Posts