Ireks Aroma: Fritula mix – mješavina za izradu fritula

by Pekarski Glasnik

FRITULA MIX
Mješavina za izradu fritula
Doziranje: 100 % prema uputama proizvođača  |  12,5 kg u papirnatim vrećama

ireks Fritule r

 

Ireks Aroma d.o.o.
Radnička cesta 37, Zagreb
tel 01/6040-701, fax 01/6040-658
info@ireks-aroma.hr
www.ireks-aroma.hr

Related Posts