HGK: Besplatna dvodnevna HACCP radionica, 08.-09.06.2015., Zagreb

by Pekarski Glasnik

Besplatna dvodnevna HACCP radionica

HACCPradionicaHGK 08 09062015
Odjel za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore organizira besplatnu dvodnevnu HACCP radionicu koje će se održati 08. i 09. lipnja 2015., od 10 do 16 sati, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2 u Zagrebu.

Svrha je radionice sudionike upoznati sa zakonodavnim uvjetima u području sigurnosti hrane i pojasniti obaveze subjekata u poslovanju s hranom, a u praktičnom ih dijelu upoznati s načinima udovoljavanja zakonodavnim uvjetima, praktičnim primjerima iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na HACCP načelima.

HACCP radionica je besplatna, održava se u sklopu Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao zakonodavnu obavezu povezanu s odredbama Zakona o hrani, te svima zainteresiranima koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi tog zakonodavnog okvira u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane u prehrambenom lancu.

Rad se odvija u manjim grupama pa će, prema potrebi, nakon popunjenja ovih grupa svi prijavljeni biti obaviješteni o datumu održavanja sljedeće HACCP radionice.

Voditelj HACCP radionice je mr. sc. Nevenka Gašparac, dr. vet. med.

Na radionicu se možete prijaviti online prijavnicom koja se nalazi na stranici Hrvatske gospodarske komore.

Ukoliko se ne želite prijaviti online prijavnicom, u pratećim dokumentima na ovoj stranici priložena je i prijavnica koju možete downloadati te ispuniti i poslati na fax: 01/ 4561-614 ili na e-mail kvaliteta@hgk.hr ili ngasparac@hgk.hr. Sve informacije možete dobiti u Odjelu za kvalitetu na broj telefona 01/ 4561-551.

Izvor: Hrvatska gospodarska komora

Related Posts