Expo 2015., 01.05.-31.10.2015., Milano

by Pekarski Glasnik

expoMilano2015Expo Milano 2015 je 99. svjetska izložba, odnosno najveći i najvažniji sajam ikad organiziran sa tematikom prehrane koji će se održati u Milanu, Italiji od 01.05.-31.10.2015. godine.

Tema izložbe je „Prehrana planeta, energija života“.
Tijekom ovog perioda Milano će postati domaćin koji će ugostiti preko 140 država s ciljem prikazivanja njihovih tehnologija, najboljih rješenja te konkretnih odgovora na ključno pitanje današnjice – kako u današnjem užurbanom i kaotičnom svijetu osigurati dovoljno zdrave hrane za cijelu populaciju pritom poštujući planet Zemlju?

Međunarodna događanja u sklopu EXPO 2015 u Milanu

Europska komisija organizator je niza B2B događanja koja će se održati u okviru sajma EXPO 2015 Milano, a na kojima će tvrtke iz trećih zemalja i regije imati prilike upoznati tvrtke iz Europske unije i razgovarati o mogućnostima za poslovnu suradnju. Planirano je da se B2B događanja odvijaju po sljedećem kalendaru:
•    EU – Mediteranske zemlje i Turska (06. – 07.05.2015.)
•    EU – Kina (09. – 10.06.2015.)
•    EU – Latinska Amerika i Karibi (CELAC) (12. – 13.06.2015.)
•    EU – Japan (10. – 11.07.2015.)
•    EU – Supsaharska Afrika (18. – 19.09.2015.)
•    EU – Jugoistočna Azija (ASEAN) (29. – 30.09.2015.)
•    EU – SAD i Kanada (05. – 06.10.2015.)
Svako od B2B događanja imat će fokus na sljedećim specifičnim temama koje se oslanjaju na glavnu temu sajma EXPO 2015: Agroprehrambeni sektor, tehnologije i usluge za poljoprivedu i prehrambenu industriju, biotehnologija i zdravlje, održivi razvoj (upravljanje vodama i okolišem, obnovljivi izvori energije, održivi turizam).
Prijava i sudjelovanje na svim B2B događanjima je besplatno.

Više informacija o sajmu pogledajte ovdje…

Kao svoj doprinos, EU Znanstveni koordinacijski odbor za Expo 2015., osnovan od strane Europske komisije i parlamenta, izradio je dokument za raspravu pod nazivom Uloga istraživanja u dostupnosti sigurne hrane i nutritivno vrijedne prehrane u svijetu.

Europska istraživanja imaju ključnu ulogu u razvoju potencijala poljoprivrede i u omogućavanju zemalja u razvoju da izbjegnu siromaštvo. Ovaj dokument daje pregled istraživanja usmjerenih na dio gdje EU može najviše doprinijeti proizvodnji, dostupnosti i konzumaciji hrane. Također, naglašava potrebu za razvojem upravljačkih struktura koje će omogućiti razmjenu najbolje prakse i olakšati prijenos znanja i inovacija.

U dokumentu se koristi izraz „dostupnosti sigurne hrane i nutritivno vrijedne prehrane“ (food and nutrition security) jer je problematika daleko složenija od osiguravanja dostupnosti kalorija. EU je već pokazala odlučnost u borbi protiv pothranjenosti, međutim, postoji politička i moralna odgovornost da se uđe dublje u ovu problematiku, a to može uključivati poticanje pravilnih obrazaca prehrane radi sprječavanja bolesti povezanih s prekomjernim unosom kalorija i niskom razinom tjelesne aktivnosti.

Dokument ne daje preporuke za politike nego cilja na poticanje rasprave između dionika i šire javnosti te će u konačnici doprinijeti ostavštini Expo-a 2015. (Izvor: HAH)

 

Related Posts