Euroinspekt Croatiakontrola: Određivanje pesticida u hrani

by Pekarski Glasnik

ODREĐIVANJE PESTICIDA U HRANI
Puno toga govori se o hrani – zdrava, zagađena, sigurna, modificirana i često se pitamo što to zaista jedemo. Da bi se ovakve tvrdnje potvrdile ili opovrgnule, da bi dobili određene odgovore, potrebno je hranu analizirati.

croatiakontrola-logoEUROINSPEKT Croatiakontrola d.o.o. korisnik je sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA za razdoblje 2007. – 2013. – Operativni program Regionalna konkurentnost – Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva za projekt „Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane koju jedemo“, Contract Reference Number: IPA2007/HR/16IPO/001-040401,  trajanje od 20.6.2013. – 20.12.2014., trošak projekta: 217.564 EUR, sufinancirano 85% 184.920,24 EUR, Croatiakontrola 15% 32.632,99 EUR.
Projekt ima za cilj unapređenje kontrole hrane kroz povećanje mogućnosti ispitivanja većeg broja pesticida, za sve koji se nalaze u lancu hrane – primarni proizvođači, prehrambena industrija, državne institucije kroz službe nadzora odnosno inspekcije i nakraju potrošači. Time se također pridonosi i očuvanju okoliša kroz razvoj ekološke poljoprivrede, koja kroz proces ispitivanja također mogu potvrditi svoju dodanu vrijednost.
U sklopu projekt kupljen je instrument GC-MS/MS (plinski kromatograf s dvostrukom masenom spektometrijom).
Croatiakontrola Vukovar d.o.o. partner je na projektu te uspostavila je poslovne odnose s Laboratorijem Croatiakontrole, čime su povećane mogućnosti pružanja potpune usluge kontrole kvalitete.
Zahvaljujući najsuvremenijim analitičkim tehnikama koje se temelje na višestrukoj spektrometriji masa vezanoj na tekućinsku i plinsku kromatografiju (LC-MS/MS i GC.MS/MS), u laboratoriju Croatiakontrole se kvantitativno određuje više od 400 pesticida različitih kemijskih skupina (organofosforni, organoklorni, triazinski, strobilurinski, nikotinski, karbamati, avermektini i dr.) i različite namjene (insekticidi, fungicidi, akaricidi, herbicidi, limacidi itd.) kako bismo u što većoj mjeri zadovoljili potrebe naših klijenata, bilo da se radi o proizvođačima uključenima u GlobalGAP, eko-proizvodnji ili službenim kontrolama.
Naše analitičke metode su akreditirane, te u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve EU regulative, u prvom redu Uredbe (EZ) 396/2005. Osjetljivost naših instrumenata omogućuje i određivanje pesticida u dječjoj hrani u skladu s Direktivom 2006/125/EZ.

croatiakontrola european-union-flag croatiakontrola regionalna konkurentnost croatiakontrola strukturni i investicijski fondovi

Related Posts