Ovaj vodeći sajam agroinovacija i poljoprivrede održat će se od 13.-15.05.2022. u dvorani SRC DG – SPORT u Gradu Prelogu... Više...